2023 yılı için binek otomobil giderlerine uygulanacak kısıtlama tutarları, yeniden belirlenmektedir. Anımsanacağı üzere 7194 sayılı Kanunu’ndaki 13. ve 14. maddeleri ile binek otomobillerinde alım satım ve idama gelirlerine, kurumlar vergisi bakımından kısıtlama getirilmektedir.

Binek otomobillerin giderlerine ilişkin en fazla % 70 indirim yapılmaktadır. Yeni düzenlenen binek araç gider kısıtlaması 2023 binek otomobil sahipleri için geçerli olmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Duran Varlık Nedir? Duran Varlık Özellikleri Nelerdir?

Binek Otomobilden Ne Anlaşılmalı?

Kanunda maddesinde yer alan binek otomobil ifadesinden, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlar anlaşılmaktadır. Cenaze arabaları, ambulanslar, para arabaları, mahkum taşımaya mahsus arabalar ve itfaiye öncü gibi özel amaçlar için yapılmış motorlu taşıtlar, binek otomobil kapsamında bulunmaktadır.

Binek Otomobil Kiralama Giderlerinde Kısıtlama Uygulaması

Faaliyetleri tamamen veya kısmen binek otomobillerin kiralanması olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere kiralama yoluyla edinilen binek otomobiller için kira bedellerinde kısıtlama uygulanmaktadır. Her bir binek otomobil için aylık 5.500 TL’yi aşan kira bedelleri, gider olarak ele alınamamaktadır. Gider olarak dikkate alınabilecek tutar aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadar olan kısmı olmaktadır.
Binek otomobillerinde günlük olarak kiralama söz konusuysa, kısıtlama uygulaması için günlük kiralama bedelinin hesaplanması gerekmektedir. Kiralama giderine ilişkin günlük gider kısıtlaması uygulanırken, kiralamanın yapıldığı tarih dikkate alınmaktadır. Aylık azami kiralama bedeli, o ayın gün sayısına bölünerek elde edilecek tutar ortaya çıkmaktadır.

Binek Otomobillerinde Amortisman Kısıtlaması

Faaliyetleri tamamen veya kısmen olan binek otomobillerinin çeşitli şekillerde işletilmelerinde amortisman kısıtlaması olarak KDV ve ÖTV dikkate alınmaktadır. Aktife alınan bedelin 2023 yılı içerisinde belirlenen amortismana esas tutarı aşması halinde, kısmı gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazanç tespiti yapılmaktadır. Binek otomobillerinin sadece bakım giderleri değil, kredi faizi ve sigorta giderleri de göz önüne alınmaktadır.

Finansal Kiralama Yoluyla Edinilen Binek Otomobillerinde Kira Kısıtlaması Var mıdır?

Finansal kiralama yoluyla elde edilen binek otomobillerinde, kiralama gideri kısıtlaması söz konusu olmamaktadır. Finansal kiralama taksitleri içerisinde bulunan faiz giderleri, genel gider ve amortisman kısıtlaması dikkate alınmaktadır. Faiz ödemesi ve borç anapara ödemesi ayrıştırılarak binek otomobilin maliyetine dahil edilmektedir.

İlginizi Çekebilir: Limited (LTD) Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Faturalı çekleriniz için en iyi teklifler Fon Radar’da!

HEMEN TEKLİF AL!