Ticari alanın vazgeçilmez ödeme araçlarından biri olan çekler, bir alışverişten doğan borcun, ileri bir tarihte ödeneceğine dair alacaklıya verilen kıymetli evraklardır. O anda nakit çıkışı yapmak istemeyen ya da mevcut nakit durumu ödemeye müsait olmayan işletmeler açısından çekler alternatif bir ödeme aracıdır. Hamil ya da lehtar olarak adlandırılan alacaklı kişi, çek üzerinde yazan tarihte ilgili banka şubesine giderek tahsilat işlemini yapabilmektedir. Ancak bankadan çek tahsilatında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

Çek Tahsilat İşlemi Nedir?

Çekler, bankalar tarafından hazırlanan ve güvenilir müşterilerinin ticari işlemlerinde kullanmaları için sunulan kıymetli evraktır. Düzenlenen çekin tahsilatının hangi tarihte yapılacağı, çeki düzenleyen taraf ile alacaklı taraf arasında varılan mutabakat neticesinde belirlenmektedir. Çek tahsilat işlemi, ödemenin vadesi geldiği zaman tahsil edilmesini ifade etmektedir.

Çek Tahsilat İşlemi Nedir_

Çek Tahsilat İşlemini Kimler Yapabilir?

Bankadan çek tahsilatı nasıl yapılır sorusuna doğru cevap verebilmek için, öncelikle kimlerin çek tahsilatı yapabileceğinin bilinmesi gereklidir. Çekler 3 taraf arasında düzenlenmektedir. İlk taraf, belirlenen tarihte ödeme yapmayı taahhüt eden keşidecidir. Borçlu olarak da adlandırılan keşideci, bankasının kendisine tanımış olduğu limitler dahilinde ticari borçları için çek düzenleme hakkına sahiptir. Diğer bir taraf ise hamil ya da lehtar olarak adlandırılan alacaklıdır. Üçüncü taraf ise ödeme tarihi geldiği zaman, keşidecinin hesabından lehtara ödeme yapacak olan banka şubesidir. Bir hamil adına düzenlenen çekler, nama yazılı çekler olarak adlandırılmaktadır. Bu çeklerin tahsilatı, yalnızca çek üzerinde ismi yazan kişiler tarafından yapılabilmektedir. Bununla birlikte hamiline çekler ciro edilerek başkasına da devredilebilmektedir. Çek ciro etmek, çekten doğacak tüm kullanım haklarının tamamen devredilmesi anlamına gelmektedir. Çek hamil tarafından ciro edildiği zaman, hamilin tahsilat hakkı ortadan kalkmakta ve ciro edilen kişiye geçmektedir.

Çek Tahsilat İşlemini Kimler Yapabilir_

Hamiline çekler söz konusu olduğunda ise bankadan çek tahsilatı nasıl yapılır sorusuna yeni bir boyut eklenmektedir. Hamiline çekler belirli bir isme yazılmamış, çeki elinde bulunduran kişiye tahsilat hakkı tanıyan çeklerdir. Ancak bir çekin hamiline çek olarak kabul edilebilmesi için, banka tarafından bu ibare ile basılmış olması mecburidir. Eski dönemlerde olduğu gibi çekin yanına el ile hamiline ibaresi düşmek ise suç teşkil etmektedir. Doğru şartları taşıyan bir hamiline çeki elinde bulunduran kişi de doğrudan bankaya giderek tahsilat yapabilmektedir.

İlginizi çekebilir: İpotek Nedir? Nasıl Kaldırılır?

Bankadan Çek Tahsilatı Nasıl Yapılır?

Bankadan çek tahsilatı nasıl yapılır sorusuna verilebilecek cevap, çekin vadesinin gelmesi ile başlayan bir süreci ifade etmektedir. Ödeme günü gelen çek, kullanım hakkını elinde bulunduran kişi tarafından çekin sahibi olan bankaya götürülerek tahsilat talebinde bulunulmalıdır. Burada önemli nokta, tahsil edilmek istenen şehir ile çekin düzenlendiği şehir aynı ise, bu talebin 10 günlük bir süre içerisinde yapılması gerektiğidir. Aksi takdirde çekler kambiyo senedi vasfını yitirmektedir.

Bankadan Çek Nasıl Tahsil Edilir_

Çeki düzenleyen kişinin hesabında yeterli bakiye bulunması durumunda, banka çek bedelini alıcıya ödemektedir. Hesapta yeterli bakiye bulunmaması durumunda, çek için karşılıksız işlemi yapılmaktadır ve alacaklı taraf için hukuki kanallara başvurma hakkı doğmaktadır. Bunun için öncelikle banka tarafından çekin üzerine “karşılıksız” ibaresi düşülmelidir. Bu ibare ile birlikte alacaklı taraf, ilgili mahkemeye icra takibi için başvuru yapmalıdır. Bu da alacağın haciz yolu ile tahsil edilmesi anlamına gelmektedir.

Hemen Okuyun: https://www.fonradar.com/cari-denge-nedir-acik-vermesi-ne-anlama-gelir/