Çekler, uzun yıllardan beri ticari dünyada ödeme aracı olarak kullanılmaktadır. Özellikle ödemenin hemen yapılmak istenmediği durumlarda ya da banka üzerinden yapılmak istenilen durumlarda çeklere başvurulmaktadır. Çekler genelde iki taraf arasında düzenlense de bazen çek ile elde edilen hakların devredilmesi de söz konusudur. Çek ciro etmek olarak da tanımlanan bu işlem belirli şartlara tabi tutulmuştur. Sahibi olduğu çeki ciro etmek isteyen kişi, bu hususta gerekli olan bilgilere sahip olmalıdır. Aksi halde yapacağı ciro işlemi geçersiz olabileceği gibi, yasal bazı problemlerle de karşı karşıya kalması söz konusudur. Kıymetli evrak niteliğinde bir kambiyo senedi olan çek bir havalenin ödenmesi için çıkarılan onay emridir. Bir borç senedi olarak düşünülmemesi gereken çekin ilgili tarafları keşideci, lehtar ve muhatap olarak nitelendirilir. Çeki düzenleyene keşideci, çeki kabul edene lehtar ve ödemeyi gerçekleştirene muhatap denilmektedir

İlginizi Çekebilir: Keşideci Kimdir? Keşideci Ne Demektir?

Çek Ciro Etme İşlemi Nedir?

Çek ciro etmek bir alacağına karşılık çek alan tarafın, kendi vereceği için üçüncü tarafa devretmesidir. Piyasada ciro etmek olarak kullanılan bu kavram, çekin kullanım haklarının devredilmesi olarak da bilinmektedir. Çek ciro işlemi, halihazırda çekin kullanım hakkını elinde bulunduran kişi tarafından yapılmaktadır. Ciro yöntemi ile çeki alan taraf ise çek vadesinin gelmesi ile birlikte bankadan çeki tahsil edebilmektedir. Çekin arkasına keşidecinin kaşesini basması ve firma yetkilisinin imzasını atması ile çek cirosu yapılmış olur. Çek ciro etmek suretiyle çek üzerinde yazılı tutar lehtara devredilmiş olur. Ciro edilmiş çeki alan kişi vadesi geldiğinde çekin tahsilatını yapabilecektir. Bu durumda çeki ciro eden taraf, çek vadesindeki tahsilat hakkını devretmiş olmaktadır. Çeki ilk düzenleyen taraf, çek bedelini ödemekte ve ciro yoluyla çeki elde eden son taraf da çeki tahsil etmektedir. Çek ciro etmek konusunda tam ciro ve beyaz ciro olmak üzere iki farklı yöntem bulunmaktadır. Tam ciro hem ciro işlemini yapan tarafın hem de bu yolla çekin haklarını devralan tarafın açık bir şekilde çekin üzerinde belirtilmesidir. Beyaz ciroda ise yalnızca çeki ciro eden taraf bilinmektedir. Ciro etme yoluyla çekin kullanım hakkını devralan tarafa dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Çek ciro etme hususunda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Çekler ciro edilirken, ciroyu yasaklayan kayıtların düşülmemesine dikkat edilmelidir. Eğer keşideci çekin emre yazılı olmadığına dair bir şerh düşmüşse bu durumda çek nama yazılmış olduğu kabul edilmektedir. Nama yazılmış çeklerde ise temlik yolu geçerlidir.
  • Çek ciro etmek için herhangi bir kayıt ve şartın olmaması gereklidir. Eğer çek ciro edilirken bir dizi şart konmuşsa, ciro etme işlemi geçerlidir. Ancak şartların geçerliliği söz konusu değildir.
  • Cironun çizilmemiş olması da dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır. Çizilmiş ciro, yapılmamış hükmündedir.

Ciro etme işlemi, amaç yönünden de üç başlık altında incelenmektedir. Bunların başında temlik cirosu gelmektedir ki en sık kullanılan ciro biçimi de budur. Temlik cirosu, çekten doğan tüm kullanım haklarının devredilmesi anlamına gelmektedir. Bir diğer ciro etme biçimi ise rehin cirosudur. Bu yöntem ile ciro edilen çeklerde “bedeli rehindir” ibaresinin bulunması zorunludur. Son olarak da tahsil cirosundan söz etmek mümkündür. Bu ciro yönteminde de “tahsil içindir” ibaresi yer almalıdır. Senet bedelinin tahsil edilebilmesi için yapılan ciro etme yöntemidir.

İlginizi Çekebilir: Çek Kırdırma İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Çek Ciro Etme İşlemi Nedir?

Çekler ödemeyi kolaylaştırıcı araçlar olarak iş dünyasında yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. İşletmenin kasasından toplu nakit çıkışının istenmediği durumlarda çekler devreye girmektedir. Satın alınan ürün ya da hizmetlerin bedellerinin ödenmesinde kullanılan bu yöntem, çeki veren tarafa ödeme yükümlülüğü; alan tarafa ise tahsilat hakkı tanımaktadır. Çek ciro edildiği zaman, çeki düzenleyen yani keşideci yine ödeme yükümlülüğünü taşımaktadır. Ciro eden taraf ise tahsilat hakkını kendi borcuna karşılık başka bir tarafa devretmektedir. Ciro etme işleminin yapılmasının temelinde alacak ile vereceğin eşitlenmesi yatmaktadır. Bu sayede çeki ciro eden taraf, satmış olduğu ürün ve hizmetler ile almış olduklarını takas etmiş olmakta ve kasasından nakit çıkışı olmamaktadır.

Çeklerde Ciro Etme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

Çekin kullanım haklarını elinde bulunduranlar açısından çek ciro etmek oldukça kolay bir işlemdir. Ancak daha önce belirlenen hususlara dikkat edilmelidir. Çekin ciro edilebilmesi için firma kaşesi, çekin arkasına vurulmalıdır. Ancak yalnızca kaşe kullanılması ciro etme işlemi için yeterli değildir. Bununla birlikte şirket yetkilisinin de çekin arkasına imzasını atması gereklidir. Eğer ciro işlemini yapan şirkette birden fazla yetkili ortak varsa, onların da imzasının bulunması önemlidir. İmzalarla birlikte çek ciro etme işlemi tamamlanmaktadır. Ciro edilen çeki alan taraf, çekin vadesinde çeki tahsil edebilmektedir.

Çek iskontosu ise vadesi gelmeden önce söz konusu çekin nakde çevrilmesi demektir. Ancak vadesine 180 gün ve daha az süre kalmış olan çekler iskonto işlemine kabul edilebilir

Faturalı çekleriniz için en iyi teklifler Fon Radar’da!

HEMEN TEKLİF AL!