Küçük çaplı ticaret ya da el zanaatları ile uğraşan kişiler esnaf olarak adlandırılmaktadır. Bu işletmeler tek başlarına düşünüldükleri zaman küçük görünseler de ülke genelindeki sayılarının fazla olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ülke ekonomisi üzerinde önemli bir yere sahip oldukları görülmektedir. Devlet, bu türden işletmelerin nakit gereksinimlerini karşılayabilmek ve onların faaliyetlerini geliştirerek sürdürebilmelerini sağlayabilmek adına bir dizi destek programı uygulamaktadır. Esnaf kefalet kredisi de bu uygulamalardan biridir. Esnafların düşük faizli ve uzun vadeli kredi almalarına olanak tanıyan bu uygulama, Halkbank ortaklığı ile sunulmaktadır.

 

Esnaf Kefalet Kredisi Nedir?

Esnaf kefalet kredisi devlet ile Halkbank eşgüdümünde esnaf tanımına uygun olan işletmeler ile zanaatkarlara faaliyetlerini sürdürebilmeleri için verilen düşük faizli ve uzun vadeli kredilerdir. Ülke genelinde esnafların acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ya da yapmayı planladıkları yeni yatırımları finanse edebilmeleri için sağlanan bu kredi, bir devlet politikası olarak uzun yıllardan beri verilmektedir. Esnaflar için can suyu olarak da nitelendirilen bu kredi, maksimum 5 yıllık olarak verilmektedir.

Esnaf Kefalet Kredisi Nasıl Alınır?

Devlet tarafından sağlanan esnaf kefalet kredisine başvurabilmek için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • Esnaf kefalet kredisi almak isteyen işletmenin en az 1 yıl boyunca Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na kayıtlı bir şekilde faaliyet gösteriyor olması gereklidir. Çalışma süresi 1 yılı geçmemiş olan bireylerin bu krediden yararlanabilmeleri mümkün değildir.
  • Başvuruda bulunacak kişinin birden fazla esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olmamalıdır.
  • Krediye başvuracak bireyin iş adresinin ya da kendi ikametgâh adresinin kooperatifin faaliyet alanı içerisinde bulunması gereklidir.

Bu şartları taşıyan bireyler, gerekli belgeleri de temin ederek bağlı bulundukları kooperatife yazılı olarak başvuruda bulunmalıdır. Yapılan her başvuru kooperatif tarafından değerlendirilmekte ve sonuç en geç 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmektedir. Başvurusu olumsuz yanıt alan bireyler için süreç sonlanmaktadır. Kredi kullanımı için onay alan bireyler, kooperatif tarafından bankaya yönlendirilmektedir. Burada da banka tarafından yapılacak sicil sorgulamasının tamamlanmasının ardından uygun görülen kişiye kredi kullandırılmaktadır.

Hemen Okuyun: Temlik Ne Demek? Alacak Temliki Nasıl Hesaplanır?

 

Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Esnaf kefalet kredisi almak isteyen esnaflar ya da sanatkârlar için bu kredinin faiz oranları her yıl yeniden belirlenmektedir. 4 Ocak 2021 tarihinde yapılan değerlendirme ile son faiz tutarı yüzde 8,5 olarak belirlenmiştir. Bu oran normal banka kredilerinin oldukça altındadır. Esnaf kefalet kredileri, daha önce de belirtildiği gibi maksimum 5 yıl vadeli olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca bu kredinin hesaplanmasında risk sermayesi, kooperatif payı ve kredi masrafları gibi bir dizi gider kalemi de bulunmaktadır. Bu rakamların hepsini bilmeden net bir hesaplama yapabilmek oldukça zordur. Kesin bir hesaplama yapılabilmesi için bağlı bulunan esnaf ve sanatkar odasına başvurulması tavsiye edilmektedir.

esnaf-kefalet-kredisi-nasil-hesaplanir

Esnaf Kefalet Kredisi İçin Gerekli Evraklar

Esnaf kefalet kredisine başvurabilmek için başvuru dilekçesi ile birlikte bazı evrakların da teslim edilmesi gereklidir. Vergi levhası ile esnaf sicil kayıtlarının asılları ve fotokopileri, bağlı bulunan kooperatiften temin edilecek ortaklık beyannamesi, işletme sahibine ait ikametgâh belgesi, dört adet vesikalık fotoğraf ve kimlik belgesinin arkalı önlü fotokopisi öncelikli evraklardır. Bu evraklar olmadan kooperatife yapılan başvurulardan olumlu yanıt alabilmek mümkün değildir. Kooperatif tarafından başvuruları onaylanan ve sonrasında bankaya yönlendirilen bireylerden bankanın farklı evraklar isteyebilmesi de mümkündür. Bu durumda bireyin gerekli evrakları temin ederek bankaya sunması gerekmektedir. Ayrıca kredi için kefil olacak kişi varsa onun da vergi levhasının aslına ve fotokopisine, kimlik belgesinin arkalı önlü fotokopisine ve ikametgâh adresine gereksinim vardır.

 

 İlginizi Çekebilir: Keşideci Kimdir? Ne Demektir? Tüm Detaylarıyla Hak ve Sorumlulukları