Ticari hayatta işletmeler faaliyetlerinin büyük bir kısmını ileriye dönük borçlanarak devam ettirir. Ticari hayatın devamlılığı için bu işleyiş önemlidir. Öte yandan alacaklı konumda olan işletmelerin vadeli alacaklarını tahsil edememeleri durumunda yine ticari hayatın devamlılığı risk altına girer. Faktoring sistemi bu riski ortadan kaldırmak için getirilmiştir. Peki faktoring nedir? Faktoring sisteminin avantajları nelerdir?

Faktoring mal ve hizmet satışında bulunan işletmelerin vadeli alacaklarını alacağın temliki yolu ile bir faktoring firmasına devretmeleridir. Devredilen alacakların yönetimi tamamen faktoring firmasına geçer. Bu sayede işletmeler vadeli alacaklarını tahsil edememe riskini faktoring kuruluşuna devretmiş olurlar. Alacaklarına karşılık aldıkları çekleri, çek bozdurma işlemine gerek kalmadan vadesinden önce faktoring firmasından tahsil ederler. Ürün veya hizmet satışı karşılığında alacaklarını vadeli olarak belirleyen ve buna bağlı olarak gecikmeli tahsil eden her işletme faktoring yapabilir.

İlginizi Çekebilir: Keşideci Kimdir? Keşideci Ne Demektir?

Faktoring Sistemi Nasıl İşler?

Vadeli alacaklarını bir faktoring firmasına devretmek isteyen işletme, kendi hesaplarının güncel durumunu, müşteri bilgilerini ve bu müşterilere önceki yıllarda yapılan satış bilgilerini faktoring firmasına iletir. Faktoring firması bu bilgilerden yola çıkarak borçlunun ödeme gücünün yanı sıra, satış yapılan sektördeki piyasa durumunu da değerlendirir. Uygun bulması halinde ilgili müşteriye ait alacakları üstlenmeyi kabul eder. Faktoring firması ile müşteri (Bu ilişkide müşteri, alacaklarını faktoring firmasına devreden işletmedir.) arasında faktoring sözleşmesi imzalanır. Faktoring firması vadesi gelmemiş alacakları derhal nakit olarak müşteriye öder. Uygulamada genellikle vadeli alacağın %80’i kadar olan tutarın ödemesi yapılmaktadır. Eklemek gerekir ki ödeme yapılırken vade tarihine kadar işleyecek olan faizin kesintisi ile yasal kesintiler yapılarak çek iskontosu gerçekleştirilir. Kalan meblağ müşteriye nakit olarak ödenir.

Faktoring Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Faktoring sisteminin işletmelere sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Vadeli alacakların yönetimi tamamen faktoring firmasına geçtiğinden dolayı alacakların tahsil edilememesi riski işletmelerin üzerinden kalkar.
  • Alacaklarını vadesinden önce tahsil edebilen işletmeler ticari hayatlarına devam edebilmek için ihtiyaç duydukları ürünleri ve ham maddeyi tedarik edebilirler.
  • Alacakların hızlı şekilde nakde dönüştürülmesi sayesinde işletmelerin bilançoları likit hale gelir.
  • Yapılan vadeli satışların kaydı faktoring firması tarafından tutulur. Böylece işletmelerin muhasebe işleri daha güvenilir ve mali anlamda avantajlı şekilde yürütülür.
  • Alacakları takip etme, tahsilat yapma gibi prosedürlerle uğraşmayan işletmeler, asıl faaliyetlerine yoğunlaşarak verimli çalışabilirler.

Görüldüğü üzere faktoring sistemi özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri, alacaklarını tahsil edememe durumlarında faaliyetlerinin durması riskine karşı koruyarak, ticari hayatın devamlılığına önemli bir katkı sağlar.

İlginizi Çekebilir: Temlik Ne Demek? Alacak Temliki Nasıl Yapılır?

Faturalı çekleriniz için en iyi teklifler Fon Radar’da!

HEMEN TEKLİF AL!