Faiz karşılığında yasal olarak borç verme hakkına sahip olan bankalar ya da herhangi bir alışveriş ilişkisi nedeni ile alacaklı olan kişiler, bu alacaklarını garanti altına almak için bazı yöntemlere başvurmaktadır. Başvurulan bu yöntemler arasında ipotek kurma yöntemi de bulunmaktadır. İpotek nedir sorusuna en uygun cevap, ödenmesi taahhüt edilen bir borç karşılığında taşınmazların tapuları üzerine konulan bir şerh olacaktır. Borcu ödemekle yükümlü olan kişinin bu sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda, alacaklı olan kişi taşınmazı satılığa çıkararak kendi borcunu tahsil etme hakkına sahiptir. İpotek ile ilgili tüm kurallar Türk Medeni Kanunu’nda belirlenmiş ve çerçeveye alınmıştır. Borcun ödenmesi durumunda ise ipotek kaldırılmaktadır. Ancak taşınmazların tapuları üzerinde bulunan ipotekler kendiliğinden kalkmamaktadır. Bunun için de tapu sahibinin yerine getirmesi gereken bazı hususlar söz konusudur.  Bu yüzden tapu sahibi tarafından ipotek nasıl kaldırılır konusunun iyi bir şekilde bilinmesi, sonradan herhangi bir sorun ile karşılaşmamak adına önem arz etmektedir. 

İpotek Nedir?

Bankalara, şahıslara ya da farklı tüzel kişilere karşı borçlanırken, genellikle borç tutarının yüksek olduğu durumlarda ipotek talep edilmektedir. Taahhüt edilen ödemenin garanti edilebilmesi açısından ipotek son derece önemli bir araçtır. İpotek nedir sorusuna verilebilecek en sade cevaplardan biri de borca karşılık rehin vermedir. İpotek kurma işlemi yalnızca taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca bu işlem yalnızca tapu müdürlüklerinde yapılabilmektedir. Tapuda üzerine ipotek şerhi konulmayan taşınmazlar, yasal olarak ipotek edilmiş sayılmazlar. Velev ki bu işlem noter huzurunda yapılmış olsa dahi, tapu müdürlüğünde gerçekleştirilmediği sürece yasal herhangi bir geçerliliğe sahip değildir.

ipotek nedir

İpotek nedir?

İpotek kurma işleminin yapılabilmesi için her iki tarafa ait kimlik belgeleri ve ipotek edilecek taşınmaza ait tapu belgesi gereklidir. Eğer taraflardan biri tüzel kişi ise ticaret sicil belgesi örneği, imza sirküleri, güncel faaliyet belgesi, yetki belgesi ve vergi levhası fotokopisi ve kaşe örneği de ipotek işlemi esnasında ibraz edilmelidir. Bunun yanında belediyeden alınacak emlak değer beyanı da yapılacak ipoteğin borca karşılık gelip gelmediğini belirtmek açısından önemlidir. Eğer ipotek kurma işlemi bizzat değil de yasal temsilciler aracılığı ile yapılacaksa, bu durumda vekalet belgesinin de sunulması gerekmektedir. Sunulan evraklar Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından değerlendirildikten sonra, uygun görülmesi halinde taşınmaza ait tapuya ipotek şerhi düşülür. Bu şerhin düşülmesinden sonra, alacaklı olan kişiye, alacağını tahsil edememesi durumunda taşınmaz üzerinde satma hakkı tanınmaktadır. 

Yazımızı inceleyebilirsiniz: Çek Nedir? Nasıl Kullanılır?

Hangi Hallerde İpotek Kurulur?

Hangi Hallerde İpotek Kurulur?

Hangi Hallerde İpotek Kurulur?

İpotek nedir konusu sonrasında, hangi hallerde bu yönteme başvurulduğuna da kısaca değinmek faydalı olacaktır. İpotek kurma işlemine en çok başvuran taraf bankalardır. Özellikle konut kredisi kullandırılırken, satın alınacak eve ipotek kurularak kredinin ödenmesinin güvence altına alınması sağlanmaktadır. Krediyi kullanan kişinin borcunu ödememesi durumunda banka, konutu satarak kendi alacağını tahsil etmektedir. Konut kredilerinin yanı sıra, miktarı yüksek olan nakdi krediler için de ipotek talep edilebilmektedir. Küçük tutarlı kredilerde ipotek talep edilmesi pek söz konusu değildir. Bankaların yanı sıra kişiler ya da şirketler birbirlerine karşı borçlanırken de bu yönteme başvurma hakkına sahiptir. Alacağını güvence altına almak isteyen kişiler, borç verirken herhangi bir taşınmazın ipotek edilmesini talep edebilir. Borcun zamanında ödenmemesi durumunda, taşınmaz satılarak borç tutarı tahsil edilmektedir. Ayrıca ödemenin gecikme süresi göz önünde bulundurularak gecikme faizi de uygulanmaktadır. 

İpotek Nasıl Kaldırılır?

İpotek nasıl kaldırılır_

İpotek nasıl kaldırılır?

İpotek nasıl kaldırılır sorusunun cevabı birkaç adımdan oluşmaktadır. İpoteğinin kaldırılması için öncelikle ipoteğe konu olan borcun tamamıyla ödenmiş olması gerekmektedir. Borcun ödenmesinden sonra ipotek fek yazısı ile birlikte Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır. İpotek fek yazısı banka tarafından ya da borcun alındığı diğer kurum ve kişiler tarafından hazırlanmalıdır. Bu belgenin, tapu sahibi adına hazırlanmış olmasına dikkat edilmelidir. Fek yazısı, borcun tamamen tahsil edildiğini ve ipoteğin kaldırılmasında bir sakınca olmadığını belirten yazıdır. Tapu Sicil Müdürlüğü bu yazıyı aldıktan sonra genellikle 2 hafta içerisinde ipoteği kaldırmaktadır. Ancak zaman zaman bazı aksaklıklar yaşanmakta ve borcun ödenmesine rağmen ipotek kaldırma işlemi yapılmamaktadır. Bu gibi durumlarda da ipotek kaldırma davası açılarak taşınmaza ait tapu belgesindeki ipoteğin kaldırılması talep edilmelidir. 

İlginizi çekebilir: https://www.fonradar.com/sahte-cek-nedir-nasil-anlasilir/