Günümüzde hemen hemen her şirketin en önemli departmanlarından biri muhasebedir. Şirketlerin muhasebesiyle ilgili olarak hem firma içerisinden hem de dışarıdan hizmet alarak ilgilenen birçok personeli bulunmaktadır. Kurumun varlıklarının, sermayesinin, kar-zararlarının hesaplandığı ve bu bilgilerin kayıt altında tutulduğu hassas bir departmandır.

En ufak bir hatanın olumsuz birçok sonucu olmaktadır. O yüzden yüksek dikkat ve hassasiyet istemektedir.

İlginizi Çekebilir: Bilanço Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Her Kurumun Bir Bilançosu Vardır

Firmaların ay sonlarında ve yılsonlarında düzenlenen bir muhasebe sistemi vardır. Bilanço, bir işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tablodur. Bilanço muhasebe sisteminin en önemli tablolarından biridir. İşletmeler açısından son derece faydalıdır.

İşletmelerin varlıklarını, öz kaynaklarını ve yükümlülüklerini belli bir zaman diliminde raporlar. Gelir oranını hesaplar. Sermaye durumunu değerlendirmeye yarar. Kısacası şirketin finansal durumunu görmek, değerlendirmek için çoklu işlemlerin basitleştirilmiş bir tablosudur.

Bilanço Eşitliği Nedir?

Bilançonun ne olduğu yeterli miktarda aktarıldı. Peki, bilanço eşitliği nedir? Bir kuruluşun varlıklarını, bu varlıkların kaynaklarını içeren unsurların belli bir tarih itibariyle gösterildiği hesap özetidir. Bu durumu şöyle özetlemek mümkündür. Varlıklar = Sermaye + Borçlar

Bilanço eşitliği olması için varlık ve kaynak toplamları mutlaka birbirine eşit olmalıdır. bilanço eşitliği nedir sorusunun yanıtı bu şekildedir.

Bilanço Eşitliği Nasıl Sağlanır?

Mevcutlar + Alacaklar = Borçlar + Sermaye

Bu eşitliğe temel muhasebe eşitliği denir. Temel muhasebe eşitliğinin tablo haline getirilmiş şekline ise bilanço denir. Bilançoda temel muhasebe eşitliğinin sol tarafına ”varlıklar” (aktif), sağ tarafına ”kaynaklar”(pasif) adı verilmektedir. Pasif ve aktif denklemi sağlandığında ancak eşitlik gerçekleşir.

Her Türlü Mali İşlem Bilançonun Eşitliğini Bozar mı?

Bilanço eşitliği denklemi üç bileşenden oluşmaktadır. Muhasebenin en temel denkliğidir. Bu denklemi oluşturan bileşenler arasında belli bir orantı ve ilişki vardır. Dolayısıyla bu bileşenler arasındaki değer farklarından doğan değişiklikler olmaktadır.

İşletmelerin mali nitelikteki faaliyetleri sonucunda bilanço eşitliği değişikliğe uğrayabilmektedir. Ancak işletmelerin sahip olduğu varlıklar, kaynaklardan daha fazla olamayacağı için her zaman eşitlik korunur. Eşitlik, duruma ve değerlere göre değişmekte ancak sonuç olarak eşitlik bozulmamaktadır.

Faturalı çekleriniz için en iyi teklifler Fon Radar’da!

HEMEN TEKLİF AL!