Çekler, ticaret ve iş dünyasında geniş bir kullanım alanına sahip olan ödeme araçlarıdır. Yapmış olduğu bir satıştan dolayı, ödeme yerine çek alacak olan kişilerin son derece dikkatli olması gerekmektedir. Zira zaman zaman alınan çekin karşılıksız çıkması gibi bir durum söz konusudur. “Karşılıksız çek nedir “ sorusu en basit haliyle, bankada herhangi bir karşılığı bulunmayan çektir. Yani alacaklıya alacağı karşılığında verilen çekin, ödeme gününde bankaya ibraz edilmesi halinde çekin bedelinin alınamamasıdır. Bu durum, çeki yazan kişinin hesabında bu miktarı karşılayacak ölçüde paranın bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden de alışverişlerde çek alırken, özellikle de ilk defa alışveriş yapılan bir firmadan çek alırken dikkat edilmeli ve çekin güvenilirliği banka aracılığıyla kontrol edilmelidir. Karşılıksız çeki tahsil etmek için başvurulan farklı yollar bulunmaktadır. 

Karşılıksız Çek Nedir?

“Karşılıksız çek nedir” sorusuna verilebilecek bir başka yanıt ise üzerine banka tarafından “Ödenmemiştir” ibaresi eklenen çekler olduğudur. Karşılığı olmayan çekleri bankalar bu yolla belirtmektedir. Karşılıksız çek vermek yasal anlamda suçtur ve farklı cezai yaptırımları bulunmaktadır. Çekin alan kişinin çekin karşılıksız çıkmasının ardından 6 ay içerisinde şikâyette bulunması halinde, cumhuriyet savcısı çeki düzenleyen kişi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı getirmektedir. Bu durum sonrasında çeki düzenleyen kişi, elinde bulunan bütün çek yapraklarını ait oldukları bankaya iade etmekle yükümlüdür. Bu kararın kaldırılması ve bireyin yeniden çek düzenleme hakkına kavuşabilmesi için; çekin karşılıksız çıkan kısmının ve gecikmeden dolayı hesaplanan faizin ödenmesi gereklidir. Ayrıca karşılıksız çek düzenleyen kişi, alıcının bu yüzden uğramış olduğu zararları da karşılamak zorundadır. 

karşılıksız çek nedir

Karşılıksız çek nedir?

“Karşılıksız çek nedir” konusundan sonra, karşılıksız çek ile sahte çek kavramlarının arasındaki farktan da kısaca söz etmek gereklidir. Zira bu iki kavram yanlış bir biçimde, birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Karşılıksız çek, banka tarafından düzenlenmiş resmi bir evrak olmasına karşın; çek sahibi tarafından üzerinde yazan tutarın ödenmemesi nedeni ile karşılıksız olarak adlandırılmaktadır. Sahte çekte ise tamamen kalpazanlık söz konusudur. Sahte çek ile, piyasada var olan bir çek taklit edilmekte, farklı basım yolları kullanılarak çek defteri basılmakta ve bu çekler ile insanlar dolandırılmaktadır. Sahte çek için uygulanan cezai yaptırımlar çok daha ağırdır. 

Bir Çek Neden Karşılıksız Çıkar?

Çek kullanımında üç farklı taraf bulunmaktadır. Bunlardan biri keşideci, yani çeki düzenleyen kişidir. İkinci taraf hamil, yani alacaklıdır. Üçüncü taraf ise çekin tutarını borçlunun hesabından, alacaklının hesabına geçirmekle yükümlü olan bankadır. Bir çekin karşılıksız çıkmasının nedeni, ödeme tarihi geldiği zaman keşidecinin hesabında çekin üzerinde yazılı olan rakamın hazır bulunmamasıdır. Çekin karşılıksız olduğunun belirlenebilmesi için, alacaklı tarafından tam gününde bankaya ibraz edilmiş olması gerekmektedir. 

Hemen Okuyun! : Çek Nedir? Nasıl Kullanılır?

Karşılıksız Çek Nasıl Tahsil Edilir?

karşılıksız çek nasıl tahsil edilir_

Karşılıksız çek nasıl tahsil edilir?

Karşılıksız çekin nasıl tahsil edileceği de en az “karşılıksız çek nedir” sorusu kadar önem arz etmektedir. Elde bulunan çekin karşılıksız çıkması halinde tahsilatını yapabilmek için öncelikle banka tarafından çekin üzerine karşılıksız olduğu yazılmalıdır. Çekin aslı bankada kalacağından dolayı, hukuki süreçlerde kullanabilmek adına bankadan çekin bir örneği talep edilmelidir. Daha sonra karşılıksız çek örneği ile birlikte icra dairesine başvurulması ve icra takibi başlatılması gereklidir. 

Karşılıksız Çek İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Karşılıksız Çek İcra Takibi nasıl yapılır_

Karşılıksız çek icra Takibi nasıl yapılır?

“Karşılıksız çek icra takibi nasıl yapılır” konusundan da kısaca söz etmek gerekirse, icra takibi için başvuruda bulunduktan sonra, borçlu tarafa ödeme emri gönderilmektedir.Bu ödeme emri ile alacaklıdan belirlenen süre içerisinde borcunu ödememesi durumunda haciz yolu ile tahsilatın yapılacağı bildirilmektedir. Çekler, kambiyo senet olduğundan dolayı gönderilen icra emrine itiraz için alacaklıya 5 gün tanınmaktadır. 5 gün içerisinde borçlu tarafın herhangi bir itirazda bulunmaması durumunda icra takibi kesinleşmiş olmaktadır. İcra takibinin kesinleşmesi ile birlikte, borcun haciz yolu ile tahsil edilmesi için başvuruda bulunulmalıdır. Haciz işlemi, borçluya ait olan mallara el konularak satılması ve bu yolla alacaklının ödemesinin yapılması anlamına gelmektedir. Haciz işleminin gerçekleşmesi durumunda çek üzerinde yazan tutara ek olarak; çekin ödeme tarihinden itibaren yaşanan gecikmenin faizi, icra takibi için yapılan masraflar ve avukat giderleri ile çekin binde üçünü aşmamak koşulu ile komisyon ödemesi talep etmek de mümkündür. 

İlginizi çekebilir: https://www.fonradar.com/sahte-cek-nedir-nasil-anlasilir/