7 Nisan 2016’da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas alıyor.

Kişisel veri nedir? 

İsim, soy isim, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, özgeçmiş, fotoğraf gibi doğrudan kişiye ait veya kişi adına oluşturulmuş tanımlayıcı bilgiler kişisel veri kapsamına girer. Bunun yanı sıra e-posta adresi, sağlık bilgileri, kart numarası, bankacılık işlemleri için üretilmiş müşteri numarası, motorlu taşıt plakası vb. veriler de kişisel veri olarak değerlendiriliyor. Bir verinin kişisel veri olup olmadığı, o verinin bağlı olduğu, kişiyi tanımlayabilme kabiliyeti dikkate alınarak değerlendiriliyor.

KVKK’nın amacı nedir?

Avrupa Birliğine uyum kapsamında hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı kişilerin veri güvenliğinin sağlanması, mahremiyetinin korunması, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek.

Bu kanunla birlikte kişisel verilerin gelişigüzel bir şekilde toplanması ve yetkisiz kişilerin erişimine açılması önlenmek istiyor.

KVKK kimleri Kapsıyor?

Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor.

Bu bağlamda özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında bir ayrım yapılmıyor. Bununla birlikte kanunda “kişisel verileri işlenen gerçek kişiler” ifadesi kullanıldığı için kişisel verileri işlenen tüzel kişiler bu kanunun kapsamı dışında tutuluyor. Veri işleyenler açısından ise kanunda gerçek kişi – tüzel kişi ayrımına gidilmiyor.

Kişisel verilerin işlenmesi kavramıyla bu verilerin otomatik olmayan yollarla kaydedilmesi, depolanması ve muhafaza edilmesi kastediliyor. Örnek verecek olursak; kişisel bir veriyi sabit diske kopyalayıp depolamak bir veri işleme faaliyetidir.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullanıcılara sunulan hizmetler, tüketicilerin bu hizmetlerden yararlanabilmesi için birçok kişisel veri talep ediyor. Bunun yanı sıra bazı firmalar topladıkları bu verileri kullanıcının rızası olmadan satarak gelir elde edebiliyorlar. Dolayısıyla kişisel verilerin korunması meselesi günümüzde hiç olmadığı kadar önem kazandı.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuata buradan ulaşabilirsiniz.

Fon Radar KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu nakit akışını hızlandırırken müşterilerinin kişisel verilerini, tüm yasal kanunlara uygun şekilde ve ilgili kurumlardan aldığı gerekli lisanslar çerçevesinde yürütmektedir. Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.