KOBİ Beyannamesi Nedir? Nasıl Doldurulur?

Sayıca çok fazla olmalarından dolayı Kobiler, ülke ekonomisi açısından itici bir güç oluşturmaktadır. Üstelik son yıllarda sağlanan desteklerle birlikte, Kobi olarak faaliyet gösteren pek çok firmanın mali yapısını güçlendirerek büyük şirketlere dönüştükleri de görülmektedir. KOBİ kavramı, çalışan sayısı 250 kişiyi geçmeyen ve yıllık net satış hasılatı 125 milyon lirayı geçmeyen işletmeleri tanımlamak için kullanılır. Devlet tarafından bu işletmelere zaman zaman uygun krediler ya da hibeler verilerek gelişmeleri teşvik edilmektedir. KOBİ’lerin, bu niteliğe sahip olup olmadıklarını göstermeleri adına yıllık olarak KOBİ Beyannamesi doldurmaları gereklidir. KOBİ beyannamesi nasıl doldurulur sorusuna verilmesi gereken yanıt, günümüzde daha kolay bir hal almıştır. 2018 yılına kadar KOBİ beyannameleri elden KOSGEB müdürlüklerine teslim edilirken, 2018 itibarıyla e-devlet üzerinden doğrudan beyanname doldurma olanağı sağlanmıştır. Bu durum hem KOBİ sahipleri için bir kolaylık yaratmış hem de KOSGEB müdürlüklerinin iş yükünün azalmasına ve daha etkin hizmet vermelerine yol açmıştır. 

KOBİ Beyannamesi Nedir?

KOBİ beyannamesi nasıl doldurulur sorusuna geçmeden önce, bu beyannamenin ne olduğundan kısaca bahsetmek gereklidir. KOSGEB aracılığı ile KOBİ’lere sağlanan desteklerden yararlanabilmek adına, KOBİ statüsüne sahip olmak gereklidir. Bunun için de KOBİ kendisine ve faaliyetlerine yönelik bilgileri KOSGEB’e sunmalıdır. İlgili KOBİ’de çalışan kişi sayısını belirlemek, yıllık net satış hasılatlarını takip etmek, vergi yükümlülüklerini belirlemek ve düzenlenen teşviklerden yararlanmak için yeterli niteliklere sahip olup olmadığını görmek amacı ile bu beyannameye ihtiyaç duyulmaktadır. KOBİ beyannamesinin her yıl güncellenmesi önem arz eden bir husustur. Zira beyanname bilgileri güncel olmayan KOBİ’ler teşvik, kredi ve hibe gibi desteklemelerden yararlanamamaktadır. KOBİ beyannamesi, yalnızca KOBİ niteliklerine sahip olan işletmeler tarafından doldurulmalıdır. Aksi halde yapılan işlemin onay kısmında sistem ret yanıtı vermektedir. 

KOBİ Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

KOBİ beyannamesinin tanımından sonra “KOBİ beyannamesi nasıl doldurulur sorusuna odaklanmak yerinde olacaktır. Öncelikle KOBİ beyannamesi doldurmak için Ticaret Sicil Gazetesi ya da Esnaf Sicil Gazetesi örneğinin PDF formatında bilgisayarda kayıtlı olması gereklidir. Bununla birlikte vergi numarasının bilinmesi ve bir e-posta adresine sahip olunması da önemlidir. Form doldurmak için KOSGEB’in web sitesine girilmelidir. Burada, “KOBİ” başlığı altında yer alan “KOBİ Beyannamesi İşlemleri” sekmesine girilmelidir. Sonrasında ise açılan sekmeden “KOBİ Beyannamesi Vermek / Güncellemek İçin Tıklayın” butonuna tıklanmalıdır. Bu aşamadan sonra KOSGEB web sitesi, e-devlet ekranına bağlanmaktadır. Beyannameyi doldurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılmalıdır. 

E-devlete giriş yapıldıktan sonra açılan ilk sayfada yer alan 6 maddelik sorumluluk sözleşmesi okunmalı ve sonrasında da altında bulunan “kabul ediyorum” butonu seçilmelidir. Aynı sayfanın alt kısmında bulunan “Vergi / T.C Kimlik No” yazan boşluğa da gerekli bilgiler yazılarak “giriş” butonuna tıklanmalıdır. İlerleyen sayfalarda hangi yıla ait beyanname doldurulacağı ve işletmenin yapısal özellikleri sorulmaktadır. Daha sonraki sayfada ise firmanın mali durumu ve SGK bilgileri yer almaktadır. Çalışan sayısını belirlemek adına SGK ile ilgili bilgiler, SGK aracılığı ile otomatik doldurulmaktadır. Bir sonraki sayfada, daha önce PDF olarak bilgisayara kaydedilmiş olan Ticaret Sicil Gazetesi ya da Esnaf Sicil Gazetesi örneğinin yüklenebilmesi için “ek ekleme” kutucuğu yer almaktadır. Daha sonra da ilk kez beyanname dolduranlar için “onayla”; var olan beyannamelerini güncelleyenler için de “güncelle” butonu belirmektedir. İlgili butonun seçilmesi ile birlikte beyanname tamamlanmış olmaktadır. 

İlginizi çekebilir: KOBİ Destek Kredisi Nedir? Krediyi Veren Bankalar Hangileridir?

KOBİ Beyannamesi Doldururken Bilinmesi Gerekenler?

“Kobi beyannamesi nasıl doldurulur” sorusuna verilen cevapların yanı sıra dikkat edilmesi gereken bazı hususlar da bulunmaktadır. KOSGEB tarafından desteklenen faaliyet alanlarından herhangi birinde faaliyeti bulunmayan işletmeler de beyan formunu doldurabilmektedir. Ancak bu işletmelerin KOSGEB tarafından sağlanan kredi, hibe ya da farklı destek paketlerinden yararlanabilmeleri mümkün değildir. Bununla birlikte, beyanname doldurulurken yanlış ve aldatıcı bilgi kullanımından kaçınılması gereklidir. Yanlış bilgi veren KOBİ’ler de bu durumun tespit edilmesi durumunda desteklemelerden mahrum kalacaklardır. Doldurulan beyannamenin bir çıktısının alınarak saklanması, daha sonra yaşanması muhtemel problemlerde kanıt olarak kullanılması açısından önemlidir. Ancak günümüzde, 2018 öncesinde olduğu gibi, alınan çıktının KOSGEB müdürlüklerine götürülerek imzalatılmasına gerek yoktur. 

İlginizi çekebilir: https://www.fonradar.com/kobi-destek-kredisi-nedir-krediyi-veren-bankalar-hangileridir/

KOBİ Beyannamesi Doldurmaya Nereden Başlanmalı? İşlem Aşamaları

  1. KOSGEB‘e kayıt e-Hizmetler menüsünden KOSGEB’e ilk başvuru butonuna tıklayıp işletmenizin kaydını yapınız.
  2. KOBİ Beyannamesi : işletmenizin KOBİ vasfı taşıyıp taşımadığının tespiti için KOBİ beyannamesini doldurmanız gerekmektedir.
  3. Beyanname Kontrol :  Beyannamenin mevzuata uygunluğu KOSGEB uzmanı tarafından kontrol edilecektir.
  4. Desteklere Başvuru : Planladığınız desteklere artık başvurmaya hazırsınız.