Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 Ocak 2019’da kurulun “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine” dair karar ile KOBİ’lere yönelik bir ticari alacak sigortası sisteminin faaliyete gireceğini açıklamıştı.

KOBİ’lere yönelik getirilen bu sistem ile şirketler, vadesinde tahsil edilememe riskine karşı ödemelerini teminat altına alabilecekler.

KOBİ’lerin alacaklarını zamanında tahsil edebilmesi son derece kritik bir önem taşıyor. Zira nakit akışı açısından köklü şirketlere oranla daha fazla risk altında olan KOBİ’ler alacaklarını tahsil edemedikleri durumunda operasyonları ciddi zarar görebiliyor. Devlet de ülke ekonomisinin büyük bir kısmını oluşturan KOBİ’lerin bu tür mağduriyetler yaşamamaları için yeni bir program başlattı. Böylelikle KOBİ’ler devlet destekli alacak sigortası ile finansal yapısını daha güçlü tutabilir.

Sistem nasıl işliyor?

KOBİ’ler son mali yılda vadeli satışlarda elde ettiği cirosu üzerinden sigortasını yaptırabiliyor. Sigorta teminatı verilecek olan alıcılar için bir risk değerlendirmesi yapılıyor ve sonrasında ise şirketin alacaklarına sigorta teminatı veriliyor. KOBİ’lere borçlar ödenmezse sigorta sistemi devreye giriyor ve KOBİ’lerin zararı karşılanıyor.

Nasıl yararlanılıyor?

Bu sistemden yararlanmak için KOBİ’lerin bazı şartları karşılaması gerekiyor. Öncelikle sigorta yaptıracak şirkete bir risk değerlendirmesi yapılıyor. Risk değerlendirmesi kapsamında sigorta yaptıracak şirketin alacağı olduğu şirketlerin mali durumu, bilançosu, borçlarını ödeyip ödeyemeyeceğine yönelik araştırma yapılıyor. Risk değerlendirmesi sonucunda sigorta yaptıracak KOBİ’lerin alacağı olduğu her bir şirket için 1’den 6’ya kadar skor veriliyor. 1, en düşük riskli şirket anlamına gelirken; 6, en yüksek riskli şirket anlamına geliyor. Skoru 6 olan şirket içinse sigorta yaptırmak isteyen KOBİ’ye sigorta teminatı verilmiyor.

Bunun dışında KOBİ’lerin devlet destekli alacak sigortasından yararlanabilmesi için yıllık cirosunun 125 milyon TL olması ve sigorta başvuru tarihinden 2 yıl önce kurulması gerekiyor. Sigorta limiti ise 25 milyon TL olarak belirlenmiş.

Devlet destekli alacak sigortasına sigorta şirketleri aracılığıyla başvurulabiliyor.

Resmi Gazete’de yer alan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

Fon Radar ile vadeli alacaklarınızı satabilirsiniz

Fon Radar sunduğu hizmetle işletmeleri faktoring firmalarıyla bir araya getirerek nakit ihtiyaçlarını en hızlı şekilde gidermelerini sağlıyor. Böylelikle firmalar zamandan kazanarak ve maliyetten tasarruf ederek diğer operasyonlarına odaklanabiliyorlar.

Fon Radar ile KOBİ’ler, vadeli alacaklarını satarak ihtiyaç duyduğu finansmana hızlı bir şekilde ulaşabilir ve operasyonlarını sürdürerek büyümeye odaklanabilir.

KOBİ’lerin finansman sorununa değindiğimiz yazıya buradan ulaşabilirsiniz.