Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler yani KOBİ’ler, Türkiye ekonomisi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de bulunan işletmelerin yüzde 99’luk kısmını oluşturan KOBİ’ler aynı zamanda toplam istihdamın da yüzde 76’sını karşılamaktadır. KOBİ’ler hem kısa vadeli, hem de uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmek için finansmana gereksinim duymaktadır. Hem kuruluş evresinde, hem de çeşitli proje ve girişimleri hayata geçirme evrelerinde KOBİ’ler pek çok finansal sorunla karşı karşıya kalmaktadır. KOBİ’lerin bu sorunları çözebilmeleri için başvurabilecekleri çeşitli KOBİ finansman çözümü bulunmaktadır.

KOBİ’lerde Finansal Sorunlar

KOBİ’lerin kendi yapılarından ya da ülkenin genel ekonomik durumundan kaynaklanan nedenlerden dolayı, zaman zaman finansal sorunlar ortaya çıkmaktadır. KOBİ’lerin sık karşılaştığı finansal sorunlardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Enflasyon ve Maliyet Sorunu: Yurt içinde enflasyonun beklentilerin üzerinde artış göstermesi ve buna bağlı olarak işletmenin maliyetlerinin artması, en sık görülen mali sorunlar arasında yer almaktadır. İşletmelerin mali yapısının beklenmeyen bu dalgayı kaldıramayacak yapıda olması, büyük zorluklarla karşılaşılmasına neden olmaktadır.
  • Uzun Vadeli Alacaklar: Sürekli nakit akışına sahip olmayan ve büyük ölçüde sattığı ürün ya da hizmetlerden elde edilen gelirler ile varlıklarını sürdüren KOBİ’ler, uzun vadeli alacaklar karşısında nakit akışlarını yönetmekte zorlanmaktadırlar. Ürün ya da hizmetin hemen teslim edilmesi ancak ödemesinin belirli bir süre sonra yapılması, işletmenin yeniden üretim yapabilmesi için gerekli sermayesinde eksiklik kalmasına yol açabilmektedir.
  • Başlangıç Sermayesi Sorunları: KOBİ’lerin faaliyete başlamadan önce güçlü bir başlangıç sermayesi oluşturması gereklidir. Pek çok KOBİ başlangıç sermayesi olarak kendi öz kaynaklarıyla yetinmeye çaba gösterse de bu genelde yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden de başlangıç sermayesini destekleyecek ek finansman kaynaklarına gereksinim duyulmaktadır.

Hemen Okuyun: Uzmanından Kurumlar Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Finansal Çözüm Yolları

KOBİ’lerin karşılaşabilecekleri sorunlar bunlarla da sınırlı değildir. Ancak sorun ne olursa olsun, KOBİ finansman çözümü ürünleri kullanılması sayesinde, işletmenin mevcut durumdan etkin bir planla kurtulması mümkündür. Faktoring, finansal çözüm yolları arasında ilk akla gelen yöntemlerden biridir. KOBİ’lerin yurtiçinde ya da yurtdışında yapmış oldukları vadeli satışlardan doğan alacaklarının faktoring şirketleri tarafından devralınmasını, bunun karşılığında KOBİ’lere yapılan bir ön ödeme ile KOBİ’lerin gereksinim duydukları finansmanın bu yolla sağlanmasını ifade eden faktoring, piyasa dilinde çek kırdırma ya da çek bozdurma gibi isimlerle de anılmaktadır. Bunun yanında leasing de işletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması için sık başvurulan yöntemlerden biridir. Leasing, İşletmelerin gereksinim duydukları mal ya da malların bir kiralayan tarafından satın alınarak, mülkiyeti kendisinde kalmak suretiyle talep eden işletmeye kiraya verilmesidir.

Finansmana Kolay Erişim: Fon Radar

Günümüzde faktoring hizmetlerine duyulan ilginin artması, bu alanda hizmet veren firmaların sayısındaki artışı da beraberinde getirmiştir. Seçeneğin bu kadar çok olduğu bir ortamda KOBİ’lerin tek tek faktoring şirketlerini dolaşarak en iyi koşulları sunan şirketleri bulması oldukça zordur. KOBİ finansman çözümü hizmetleri sunan Fon Radar, faktoring şirketleriyle KOBİ’leri bir araya getirerek KOBİ’lerin finansman sorunlarını aşmasını sağlamaktadır. KOBİ’ler, Fon Radar üzerinden, faktoring şirketleri ile tek tek görüşmelerine gerek kalmadan, vadeli alacakları için en uygun tekliflere ulaşabilmektedirler. Fon Radar, işletmelere hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlamalarını mümkün kılmaktadır.

İlginizi çekebilir: https://www.fonradar.com/tum-detaylariyla-vergi-levhasi-nedir-nasil-alinir/