Türkiye’de olduğu gibi dünyada da KOBİ’lerin ekonomiye yaptığı katkılar oldukça önemli. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin istihdamına büyük bir katkı sunan KOBİ’ler, ekonomideki bu önemli rolünü daha iyi anlamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 2015 – 2018 arası verilerine bir göz atalım:

 • KOBİ’ler Türkiye’deki toplam işletmelerin %99’unu oluşturuyor
 • KOBİ’lerin Türkiye’deki toplam mal ve hizmet satın alışları içerisindeki payı %65,5’tir
 • KOBİ’lerin üretim değerindeki payı %56,2’dir
 • KOBİ’lerin maddi mallara ilişkin brüt yatırımdaki payı, %53,2’dir.
 • KOBİ’lerin çalışanlar sayısı içerisindeki payı, %75,8’dir.
 • Toplam katma değerin %55’ini,
 • Toplam satışların %65,5’ini,
 • İthalatın %39,9’unu
 • Toplam yatırımların %50’sini,
 • İhracatın %59,2’sini oluşturuyorlar.
 • KOBİ kredilerinin bankacılık sektörü toplam krediler içerisindeki payı, %26’dır.

KOBİ’lerin ana sektör gruplarına göre dağılımı is şu şekilde:

 • Tarım %9
 • Sanayi %12,5
 • Ticaret %51,4
 • Diğer %35,2

KOBİ’ler, ekonomideki bu kritik rollerine karşın finansman bulmakta büyük şirketlere oranla çok daha fazla sıkıntı çekiyorlar.

KOBİ’lerin Yapısı

KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları finansmana kolaylıkla ulaşamamaları biraz da KOBİ’lerin doğasının getirdiği birtakım sınırlardan kaynaklanıyor. KOBİ’ler genellikle daha az resmi, genç, daha az kamuya açık bilgileri olan ve alışılmamış sektörlerde faaliyet gösterme eğilimdedirler. Tüm bunlar beraberinde yüksek riskler getirdiği için bankalardan kredi almak zorlaşabilir. Çoğu zaman bu tür işletmelerin teminat olarak kullanabileceği yeterli varlığı yoktur. Tüm bunlara ek olarak bu şirketler sermaye piyasalarında yer almayı da çok maliyetli bulabilirler. Listede yer alsalar bile, bu piyasalardaki yatırımcılar daha az riskli ve daha fazla likiditesi olan büyük şirketleri tercih ettikleri için yeterli sermaye piyasası finansmanı çekmekte başarısız olabilirler.

Hal böyle olunca devlet kurumları da KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları finansmana ulaşabilmeleri için çeşitli teşvik programları başlatıyorlar. Ülkemizde de Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İŞKUR gibi kurumların KOBİ’lere yönelik birçok farklı teşviki bulunuyor.

Maalesef tüm bu teşvikler, adedi oldukça fazla olan KOBİ’lerin finansman ihtiyacını karşılamakta yeterli olmuyor. Özellikle devlet tabanlı teşviklerin birçoğu KOBİ’lere doğrudan finansman sağlamıyorken işletmelerin büyük bir kısmı bu teşviklerden yararlanmak için gerekli şartları yerine getiremiyor.

18 Mart 2022 itibari ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik’te yapılan değişiklikle KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkarıldı.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik’te yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. Yönetmelikle KOBİ tanımında kullanılan kriterler güncellendi. Buna göre 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanacak. Önceki düzenlemede KOBİ sınıfına girmek için üst limit 125 milyon liraydı.

KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları finansmana ulaşmaları bu kadar zorken faktoring gibi alternatif finansman modelleri işletmelerin imdadına koşuyor. İşletmelerin nakit ihtiyacını hızlı bir şekilde gidermesi için henüz vadesi gelmemiş alacaklarını satarak finansman sağlaması anlamına gelen faktoring, KOBİ’ler arasında rağbet gören bir finansman modeli.

KOBİ’ler faktoring ile finansman sorunlarını hızlı bir şekilde giderebiliyorlar ancak faktoring modelinin de kendi içinde bazı karmaşık noktaları olabiliyor. Bu konuda da Fon Radar işinizi son derece kolaylaştıracak çözümler sunuyor.

Fon Radar sunduğu hizmetle işletmeleri faktoring firmalarıyla bir araya getirerek nakit ihtiyaçlarını en hızlı şekilde gidermelerini sağlıyor. Böylelikle firmalar zamandan kazanarak ve maliyetten tasarruf ederek diğer operasyonlarına odaklanabiliyorlar. Fon Radar ile KOBİ’ler, ihtiyaç duyduğu finansmana hızlı bir şekilde ulaşabilir ve operasyonlarını sürdürerek büyümeye odaklanabilir.