Kurumlar vergisi, kurumun bir yıl içerisinde elde ettiği kazançtan alınan vergiye denir. Yasal olarak kurum sayılanlar bu vergiye tabidir. Şahıs şirketleri kurumlar vergisi ödemez. Bu vergiyi ödemekle mükellef olanlar, bütün kazançları için tek bir beyanname sunar. Örneğin bir şirket her şubesi için ayrı ayrı vergi ödemek yerine bütün oluşumların kazançları üzerinden vergi öder.

Kurumlar vergisi oranları, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenir. Vergiye tabi olanlar her yıl belirlenen oranlarda kurumlar vergisi ödemek zorundadır. Ödemeyen kurumlar ilk olarak gecikme cezası, daha sonra ise çok büyük cezalara tabi tutulur.

Ülke sınırları içerisinde faaliyetlerini devam ettiren kurumların ödemekte yükümlü oldukları bir vergi türü olmaktadır. Kurumlar vergisi, kurum kazançları üzerinden alınan, mükelleflerin bir takvim yılı süresince kazanmış oldukları safi kurum kazancının üzerinden hesaplanmış olan bir vergi türü olmaktadır.

Kurumlar Vergisi

Devletin çok önemli olan vazgeçilmez bütçe kaleminden biri olan kurumlar vergisi halka hizmet sağlayabilmek için vergi mükelleflerinden, kısacası kendi vatandaşlarından ve kurumlar üzerinden toplamış olduğu fonu ifade etmektedir. Tüzel kişi şeklinde tanımlanan kurumların, ödemekle yükümlü olduğu en yaygın olan vergi türlerinden biri kurumlar vergisi olmaktadır. Kurumlar vergisi hazırlama süreçlerinde kurumlar vergisi istisnaları 2022 son derece detaylı incelenmelidir.

Kurumlar Vergisi İstisnaları

Kurumlar vergisi beyannameleri hazırlanırken, devlet karşısında yasal bir şekilde sorun yaşamamak adına ya da şirketi zarara uğratmamak için beyanname hazırlama süreçlerinde bazı konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu konuda kurumlar vergisi istisnaları 2022 tam olarak doldurulmalıdır.

Vergi istisnalarından faydalanabilmek için de beyanname üzerinde bunların mutlaka belirtilmesi gereklidir. Bu bakımdan beyannamede yer almaması durumunda bu istisnalardan faydalanabilmek mümkün olmamaktadır. Bunun yanında kurumlar vergisi istisnaları içeriği çok ayrıntılı bir şekilde araştırılmalı ve uygun şartlar tamamen belirlenmelidir.

Kurumlar vergisinde zararlarında iyi hesaplanıp beyan edilmesi gerekir. Zarar edilen faaliyetler için vergi ödememek için zarar hesabın doğru yapılması gerekir. Firmalara ait olan farklı şubeler veya iş dalları varsa da her tüzel kişilik için bir adet vergi beyannamesi düzenlenmektedir. Kurumlar vergisi

beyannamesinde kasıtlı bir şekilde yanlış bilgi vermekten de kaçınılması gerekir.

İlginizi Çekebilir: KOBİ’lerde Nakit Akışı ve İşletme Sermayesi Optimizasyonu İçin Dört Finansman Çözümü

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Kurumlar vergisi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında ele alınır. Ülkemizde kurumlar vergisi beyannamesi vererek, kurumlar vergisi ödemekle mükellef olan kurumlar şu şekilde sıralanabilir:

  • İş ortaklıkları
  • Anonim şirketleri
  • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
  • Vakıflar
  • Dernekler (Yalnızca iktisadi faaliyet içerisinde yer alan dernekler bu vergiye mükellef sayılır.)
  • Kooperatifler
  • İktisadi kamu kuruluşları

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Kurumlar vergisi mükellefleri o vergi yılı ile ilgili kazançlarını, devlete beyanname yoluyla bildirir. Vergi ödemek için sunulması gereken kurumlar vergisi beyannamesi, GİB web sitesi üzerinden indirilir. Boşluklar eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak vergi dairesine iletilmelidir.

Kurumlar vergisi yıllık olarak verilen bir vergidir. Önceki vergi yılı için verilmesi gereken beyanname, içinde bulunulan yılın nisan ayının son gününe kadar verilmelidir. Beyanname düzenlenirken kasıtlı olarak yanlış bilgi vermekten sakınılmalıdır. Vergi istisnalarından faydalanabilmek için, bu durumların beyannamede belirtilmesi gerekir. Aksi takdirde bu istisnalardan faydalanmak mümkün değildir.

Kurumlar vergisi hesaplanırken, kurumun ilgili yıl içerisinde elde ettiği kazanç üzerinden belirlenen oran dikkate alınır. Örneğin bu yıl için kurumlar vergisi oranı %22 olarak belirlendiyse kurum, kazancı üzerinden %22 oranında kurumlar vergisi ödenmesi zorundadır.

İlginizi Çekebilir: Tedarikçi Finansmanı ile Ticari Krediler Arasındaki Farklar

Faturalı çekleriniz için en iyi teklifler Fon Radar’da!

HEMEN TEKLİF AL!