Nakit akışı tablosu işletmelerin finansal faaliyetlerini gösteren yol haritasıdır. Ayrıca nakit akış tablosunu eksiksiz denetleyen işletmelerde gereksiz kayıplar en kısa sürede fark edilebilmektedir. Bu nedenle tüm işletmeler ticari faaliyetlerini nakit akış tablosuna göre yürütmektedir. Böylece kolaylıkla düzenlenebilen nakit akışı tablosu örneği öncelik kazanmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Bilanço Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Nakit Akış Tablosu Nedir?

Belirli bir hesap dönemine ait olan nakit akışı ve nakdin giriş ile çıkışını gösteren tabloya nakit akış tablosu adı verilir. Her işletmeye ait olan tahsilat ve ödeme kaynakları ile beraber kullanıldığı yerler de bu tabloda yer alan bilgiler arasındadır. Nakit akış tablosu oluşturan firma ya da işletmeler o gün içinde gerçekleşen tüm nakit işlemleri görebilir ve nakit durumunu da gözlemleyebilir.

Bu sayede işletme ya da firma sahipleri geleceğe yönelik gidişatı da öngörebilirler. Nakit akış tablosunda, bilanço ile gelir tablosunda elde edilemeyen nakit hareketlerini daha net bir şekilde görmek mümkündür. Tüm nakit olarak yapılan ve gelen ödemeler tarihi ve saati ile beraber nakit akış tablosunda yer alır.

Nakit Akış Tablosu Ne Demek?

İşletmeye ait nakit akışı, işletmenize giren ve çıkan paranın ölçüsü olarak kabul edilir. Buna bağlı olarak nakit akış tablosu nakit akışını üç bölüme ayırır. Bu bölümler işletim, yatırım ve finansman olarak kabul edilir. Nakit girişi kredilerden, yatırım ya da satışlarda elde edilen gelirin işletmeye girmesidir. Nakit çıkışı ise kredilere, personele ya da malzemelere harcanan paradır ve işletmeden çıkan fonlardır. Nakit akışının formülünü kullanarak gelecekte ne kadar nakde sahip olacağınızı öngörebilirsiniz.

Bu formül şu şekildedir: Nakit bakiyesi= ilk nakit bakiyesi + nakit girişleri – nakit çıkışları şeklindedir. İlk nakit bakiyesi işletmenin şuandaki nakit bakiyesidir. Bu nakit akış tablosu için seçilen dönemin başında ne kadar nakdiniz olduğunu gösterir.

Bir sonraki ayın baş ile bu ayın başını karşılaştırabilir ve bu sayede bir sonraki ayda elinize kadar nakit geleceğine de görebilirsiniz. Nakit akışını yönetmek faturaları ödemek ya da yatırım yapmak için de elinizde ne kadar nakit olduğunu görmek için önemlidir.

Nakit Akış Tablosu Örneği Ne Demek?

Ticari faaliyette bulunan işletmelerin en önemli veri kaynağı nakit akış tablosudur. Firmalar düzenli olarak nakit akış tablosu kullanarak finansal faaliyetlerinde kayıplara izin vermemektedir. Böylece nakit akış tablosu örneği işletmelerin finansal durumu, yatırımları ve nakit giriş çıkış bilgilerini içermektedir.

Kısacası nakit akış tablosu yıllık yerine aylık hatta haftalık ve günlük nakit akış takibi daha verimli olmaktadır. Nakit akışı tablosunu herkes kendi istediği gibi düzenleyememektedir. Türkiye Muhasebeciler Standardına (TMS) göre düzenlenmektedir. İşletmeler için çok önemli bir muhasebe kaynağı olan nakit akış tablosu kritik önem taşımaktadır.

Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Bu tablo finansal bir tablodur ve işletmelerdeki muhasebeciler tarafından hazırlanır. İşletme sahipleri, muhasebe ya da finans yöneticileri de basit bir şekilde kendilerine takip amaçlı nakit akış tablosu hazırlayabilir. Günlük veriler ile beraber işletme faaliyetindeki alacak ve borçlar, krediler ile geri ödemeleri yapıldıkça tablonun güncellenmesi gerekir.

Bu sayede işletmenin nakit pozisyonunu yakından takip etmek mümkündür. Bu tabloda müşterilerden gelen nakit, tedarikçilere ya da giderlere yapılan ödemeler ve vergi ödemeleri de yazar. İşletme faaliyetinden yaratılan nakit akışları, yatırım faaliyetinden kaynaklı nakit akışlar ve finansman faaliyetinden kaynaklı nakit akışlar tabloda yer alır.

Nakit Akışı Tablosunda Hangi Bilgiler Bulunur?

Nakit akış tablosunu hazırlamak için işletmenin sahip olduğu son hesap dönemine ait gelir tablosu ve karşılaştırmalı bilanço gerekir. Bu tabloyu düzenlerken muhasebe sistemi uygulama genel tebliğ kapsamındaki kabuk edilen tablo şekline uygun tablo oluşturulabilir. Nakit akış tablosunda dönem başı mevcut nakit miktarı, dönem içinde girişi ve çıkış gerçekleşen nakitler, dönem sonundaki mevcut nakit miktarı bulunur. Ayrıca nakdin artışı ya da azalışı gibi bilgiler de ayrıntılı bir şekilde tabloda yer alır.

Nakit Akışı Yönetimi Nasıl Yapılır?

Bazı yöntemler ile nakit akışını daha iyi kontrol etmek mümkündür. Bunun için işletmelerin izlemesi gereken yollar şu şekildedir:

  • İşletmelerin finansal durumunu sık sık takip etmek gerekir. Aylık yerine haftalık ya da günlük olarak finansal denetimi sağlamak kar-zarar analizinde daha sağlıklı sonuçlar sağlar.
  • İşletmelerde her zaman nakit rezervi olmalıdır. Herhangi bir acil durum olması ihtimaline karşı nakit bulundurmak olası krizleri kontrol altına almayı sağlar.
  • Gelir-gider tablosunda borç ve alacak takibini iyi yapmak gerekir. Bu süreleri mümkün olduğu kadar kısa tutmak da gelir ve gider kontrolünde kolaylık sağlar.
  • Yapılan harcamaların mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Düzenli ve zorunlu olan harcamaların dışındaki harcamaları takip etmek önemlidir. Bu sayede gereksiz harcamaların önüne daha erken geçebilirsiniz.
  • İşletmedeki gelir-gider durumları ile muhasebe uzmanlarının ilgilenmesi gerekir. Bu sayede nakit akışı da daha sağlıklı bir şekilde kontrol edilerek düzenlenebilir.

TMS olarak bilinen Türkiye Muhasebe Sistemi standartlarına uygun olarak takip edilmektedir. Ticari faaliyet gösterenler için nakit akış tablosu verileri büyük önem taşımaktadır. Nakit akış tablosunda görülmesi gereken kalemler;

  • İşletmenin dönem başında sahip olduğu nakit oranı,
  • Dönem içi nakit girişleri,
  • Dönem sonu sahip olunan nakit tutarı,
  • Nakit giriş- çıkış detayları, düzenli olarak görülmesi işletme geleceğinin belirleyici unsurlarıdır.

Nakit akış tablosu örneğini düzenli takip eden işletmeler artı ve eksi değer yönetiminde başarılı olmaktadır. Sonuç olarak nakit akışı tablosu örneği finansal yol haritası olarak kabul edilmektedir.

İlginizi Çekebilir: Tüm Detaylarıyla Vergi Levhası Nedir? Nasıl Alınır?

Nakit Akışı Neden Önemlidir?

İşletme ya da firmalardaki asıl amaç elbette para kazanmak ve buna bağlı olarak da belirli bir oranda kar elde etmektir. Bu nedenle de nakit ya da nakit akış işletmelerde sürekli kullanılan ve vazgeçilmez bir kavramdır. Firmaların kurulmasında ve gelişmesinde nakit paraya her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da nakit akışında bir planlama ve takip olması gerektiğini gösterir. Eğer nakit akışı takip edilmezse firmaların nakit yönetiminde sorunlar meydana gelebilir.

Eğer nakit akış analizi yanlış yapılırsa marka olumsuz etkilenebilir ve kasası yanlış değerlendirilebilir. İşletmelerin en etkin ve doğru nakit akışı sağlaması operasyon sürecinin de doğru yönetilmesine yardımcı olur. Nakit akışını doğru yöneten firmalar ve işletmeler rakiplerinden daha avantajlı bir durumda olurlar.

Nakit Akış Tablosunun Önemi Nedir?

İşletmelerin faaliyet döneminde gerçekleştirdikleri nakit akış tablosu kar ve zarar hesaplamalarında önem taşır. Bir işletme faaliyet dönemi karlı kapatsa dahi nakit olarak sıkıntıya girebilir. Gelir tablosundaki esaslar tahakkuk esasına göre ele alınmaktadır. Bu da kredili satışlar, amortisman giderleri ve tahsil edilmemiş gelirler de tablolar içinde demektir. Fakat bu hesaplar herhangi bir nakit akım oluşturmadığından işletme karlı gözükse de nakit olarak zor bir dönem içinde olabilir. Bunu bilmek için nakit akış tablosunun oluşturulması gerekir.

Nakit akış tablosunda gelir tablosunda olmayan yatırım faaliyetleri de yazar. Maddi olmayan ya da maddi olan duran varlıkların satış ve alışından kaynaklı nakit giriş-çıkışlar da tabloda yer alır. Gelir tablosu kredilerin faiz gelir ve giderini içermektedir. Kredi ödemesinin faiz giderleri ve anapara ödemeleri de nakit akışı tablosunda yazar. Bu tablo kolay gibi gözükse de nakit esasından daha çok tahakkuk esasına dayalı olan muhasebeyi benimseyen ülkelerde sorun oluşturabilir.

Nakit Akış Tablosunda Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Nakit akış tablosu oluştururken bilançodan ve gelir tablosundan yararlanılmaktadır. Bilanço hesaplarında meydana gelen değişim nakit akış tablosuna yansıtılır. Fakat dönen varlıklardaki azalan nakit girişi ve artışları nakit çıkışı olarak girilmez. Bu verilen çekler, ödeme emirleri, birikmiş olan amortismanlar ve ters bakiyeli hesaplar harici olarak belirlenmiştir. Sürekli gelirlere ve sürekli giderlere nakit akış tablosunda dikkat etmek gerekir.

Aylık tablo yerine günlük ya da haftalık olarak rapor çıkarmak ve nakit akışını takip etmek de firmaların yararına olur. Bu sayede işletmelerdeki tüm gelir ve giderler daha kolay bir şekilde takip edilebilir. Nakit gelir, firmalara ve işletmelere her zaman en çok kar getiren gelirdir. Bu nedenle takibinin detaylı yapılması da işletme ya da firmaları rakiplerine karşı öne çıkaran bir işlemdir.

Faturalı çekleriniz için en iyi teklifler Fon Radar’da!

HEMEN TEKLİF AL!