Senet, pek çok insanın satın alımlarında tercih ettiği ödeme yöntemlerinden biridir. Senet aracılığı ile, borçlu kişinin veya işletmenin imzalayarak, yazılı olan borç tutarını belirtilen tarihe kadar ödeyeceğini taahhüt etmiş olur.

Senet imzalayan kişi, borcunu zamanında ödeyeceğine dair söz vermiştir, ancak bazen bu sözün tutulmadığı durumlar yaşanabilir. Eğer elinizde tarihi geçmiş olmasına karşın halen ödenmemiş bir senediniz varsa, tahsil edebilmeniz için bir uzmandan destek almayı düşünebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: Uzmanından Senet Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Senedin Vadesinde Ödenmemesi Durumunda Neler Olur?

Borçlu kişinin imzaladığı senedin vadesinde ödenmemesi durumunda, vadesi geçmiş tutarın tahsil edilmesi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir:

  • Alacaklı taraf, borçlu kişi için icra takibi başlatabilir. İcra takibi başlatmak için, ilk olarak İcra Dairesine gidilerek başvuruda bulunulması gerekir. Başvurunun ardından İcra Dairesi, takip başlatır ve bir ödeme bildirimi gönderir. Ödeme emri ile borçlunun 10 gün içinde ödeme yapması gerektiği yazılıdır.
  • Alacaklı taraf, banka üzerinden protesto çekebilir. Vadesinde ödenmemiş senedi tahsil edebilmek için uygulanan bir yöntem ise, protesto çekmektir. Banka üzerinden protesto çekilmesi durumunda, borçlular bankanın kara listesine girer. Kara listeye girmiş olan kişinin kredi notu düşer ve bundan böyle finansal açıdan takip altına girmiş olur. Kara listeden çıkması için borcunu ödedikten sonra beş yıl beklemesi gerekecektir.
  • Alacaklı taraf, borçlu kişiye ihtar çekme yoluna gidebilir. Bu durumda alacaklı kişi iyi niyet göstererek borçlu tarafa borcunu ödeyebilmesi için ek süre vermiş olur. Ancak alacaklının verdiği ek süreye rağmen, borçlu kişi borcunu ödememiş ise, bu durumda alacaklı taraf icra takibi başlatabilir ya da banka üzerinden protesto çekebilir.

Ödeme protestosu çekilmeyen senetten dolayı keşideci ve cirantaların sorumluluğu da dikkate alınmalıdır. Asıl borçlu her ne kadar senedi düzenleyen kişi olsa da, onun dışında imzası bulunan kişiler de başvuru borçluları olarak ele alınabilir. Bu durumda cirantalara aval veren kişiler de sorumlu olarak değerlendirilecektir.

Senedin Vadesinde Ödenmemesi Halinde Hapis Cezası Olur mu?

Senedin belirtilen vadeye kadar ödenmemesi durumunda, borçlu kişinin hapis cezası alıp almayacağı sorusu merak edilen konulardan biridir. Vadesi geçmiş ve ödenmemiş senetler nedeniyle borçlu kişiye hapis cezası verilmemektedir. Ancak icra takibi başlatılmasına ve borçlunun borçlu olduğu tutarı ödeyeceği taahhüdünde bulunmasına karşın ödeme yapmayı geciktirirse, borçlu hakkında dava açılabilir. Bu durumda hakim, hapis cezası verebilme yetkisine sahiptir.
Senedin vadesinde ödenmemesi durumunda adli para cezası da uygulanmaz. Adli para cezası bulunmasa da, alacaklının vadesi geçmiş senedin tahsilinin gerçekleştirilebilmesi için yaptığı tüm masrafların borçlu tarafından karşılanması gerekir.

Senetlerin Geçerlilik Süresi Var mıdır?

Senetlerin süresi, ödeme tarihinin ardından üç sene olarak belirlenmiştir. Ödeme tarihi itibariyle üç senenin ardından, senet artık kıymetli evrak özelliğini kaybetmiş olur. Bu süre dolduktan sonra icra takibi ya da ihtiyati haciz kararı alınması söz konusu olamaz.
Senetin süresi dolmuş ise, senet sahibinin borcunun bulunduğunu ispat edebilmesi için, ilamsız icra takibi yapması gerekecektir.

Senet Alırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Senedin ödenmemesi durumunda hakkınızı yasal olarak arayabilmeniz için, senet alırken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar şöyle sıralanabilir:

  • Borçlunun senedi mutlaka yanınızda imzalamasına dikkat edin. İmzanın geçerliliğinden emin olabilmeniz için, imzanın mutlaka gözlerinin önünde atılmış olması gerekir. Yanınızda imzalanmamış senetler için, borçludan imza sirküleri isteyebilirsiniz.
  • Senedi bir şirketin borcuna karşılık alıyorsanız, imzanın şirket yetkilisine ait olmasına özen gösterin.
  • Senedin üzerindeki düzenlenme tarihinin ve ödeme tarihinin doğru olmasına dikkat edin.

Fon Radar ile nakit ihtiyacınız olduğunda, finansal kurumlar ile hızlı ve etkin bir biçimde bir araya gelebilir ve önerilen teklifleri değerlendirebilirsiniz.

Faturalı çekleriniz için en iyi teklifler Fon Radar’da!

HEMEN TEKLİF AL!