Fon Radar, KOBİ’lerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere, KOBİ’ler ile finansal kurumları bir araya getiren hızlı ve etkin bir dijital platformdur. Fon Radar platformu üzerinde KOBİ’ler vadeli alacaklarına karşılık en uygun alternatiflere, finansal kurumlardan gelen teklifler vasıtası ile dakikalar içerisinde ulaşma imkânı bulur.

Fon Radar, doğrudan veya dolaylı yoldan bir finans kurumu, aracı veya acente değildir.

KOBİ nakte çevirmek istediği faturalı çekini sisteme yükler. Fon Radar’a kayıtlı faktoring ve bankalardan hangilerinden teklif almak istediğini seçer. Finansal Kurum KOBİ’nin talebine teklif gönderir. KOBİ kısa sürede gelen tekliflerden en uygun olanı onaylar. KOBİ Fon Radar referans numarası ile, en yakın şubeden parasını alır.

Sisteme kayıtlı olan ve faturalı satışları karşılığında vadeli çek tahsil eden tüm küçük, orta ve büyük işletmeler kullanabilir.

Fon Radar sadece BDDK lisanlı finans kurumlarına hizmet vermektedir. Veri sorumlusu olarak KVKK yönetmeliği kapsamında, serverları Türkiye’de yerleşiktir. Data ve uygulama güvenliği öncelikli olup, 256bit SSL ile şifreleme yapılmıştır.

İşletmelerin vadeli mal veya hizmet satışlarından doğan alacaklarının temlik yoluyla faktoring şirketine devredilmesi ile garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinin faktoring firması tarafından sağlanmasıdır.

Senet karşılığı banka kredilerinde, senetler kullandırılan kredinin teminatını oluşturur ve bilançonun aktifinde senetli alacaklar içinde izlenmeye devam edilir. Bunun karşılığında kullanılan kredi de pasifte mali borçlar içinde gösterilir.

Faktoring işlemlerinde ise, senet faturayla ilişkili olarak doğrudan alacağı temsil eder. Devredilen alacak tutarı bilançoda senetli alacaklardan çıkartılarak nakde dönüştürülür ve mali borçlar içinde gösterilmez. Bilanço yapısı daha likit bir hale gelmiş olur.

Mevzuata göre faktoringe konu edilecek alacakların fatura veya benzeri bir belgeye dayalı olmaları gerekmektedir.

Yurtiçi faktoring işlemlerinde, işlemler genellikle kabili rücu denilen geri dönülebilir işlemlerdir. Yani alacağın ödenmeme riski, ön ödemeyi kullanan faktoring müşterisindedir. Çekin karşılıksız çıkması durumunda, çekin ödemesi sizden talep edilir.

Alacağınızın ödenmeme riskine karşı ticari alacak sigortası yaptırmanızı tavsiye ederiz. Bu durumda, faktoring işlemi gayri kabili rücu işlem olacaktır. Yani geri dönülemez işlem olur ve çekin karşılıksız olması durumunda, risk size ait olmaz.

Alacağınız ödeme, aşağıdaki faktörler tarafından belirlenir:
– Temlik ettiğiniz(devrettiğiniz) alacakların, yani faturalı çekinizin vadesi ve tutarı
– İşlem hacminiz
– Alacaklarınızın taşıdığı risk

Ödeme, çekin tutarından finans kurumu komisyonu ve toplam faiz düşülerek hesaplanır. Bu rakam, finans kurumunun maliyet yapısına ve risk algısına göre değişiklik gösterecektir.

Fon Radar, KOBİ’lerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere, KOBİ’ler ile finansal kurumları bir araya getiren hızlı ve etkin bir dijital platformdur. Fon Radar platformu üzerinde KOBİ’ler vadeli alacaklarına karşılık en uygun alternatiflere, finansal kurumlardan gelen teklifler vasıtası ile dakikalar içerisinde ulaşma imkânı bulur.

Fon Radar, doğrudan veya dolaylı yoldan bir finans kurumu, aracı veya acente değildir.

KOBİ nakte çevirmek istediği faturalı çekini sisteme yükler. Fon Radar’a kayıtlı faktoring ve bankalardan hangilerinden teklif almak istediğini seçer. Finansal Kurum KOBİ’nin talebine teklif gönderir. KOBİ kısa sürede gelen tekliflerden en uygun olanı onaylar. KOBİ Fon Radar referans numarası ile, en yakın şubeden parasını alır.

Sisteme kayıtlı olan ve faturalı satışları karşılığında vadeli çek tahsil eden tüm küçük, orta ve büyük işletmeler kullanabilir.

Fon Radar sadece BDDK lisanlı finans kurumlarına hizmet vermektedir. Veri sorumlusu olarak KVKK yönetmeliği kapsamında, serverları Türkiye’de yerleşiktir. Data ve uygulama güvenliği öncelikli olup, 256bit SSL ile şifreleme yapılmıştır.

İşletmelerin vadeli mal veya hizmet satışlarından doğan alacaklarının temlik yoluyla faktoring şirketine devredilmesi ile garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinin faktoring firması tarafından sağlanmasıdır.

Senet karşılığı banka kredilerinde, senetler kullandırılan kredinin teminatını oluşturur ve bilançonun aktifinde senetli alacaklar içinde izlenmeye devam edilir. Bunun karşılığında kullanılan kredi de pasifte mali borçlar içinde gösterilir.

Faktoring işlemlerinde ise, senet faturayla ilişkili olarak doğrudan alacağı temsil eder. Devredilen alacak tutarı bilançoda senetli alacaklardan çıkartılarak nakde dönüştürülür ve mali borçlar içinde gösterilmez. Bilanço yapısı daha likit bir hale gelmiş olur.

Mevzuata göre faktoringe konu edilecek alacakların fatura veya benzeri bir belgeye dayalı olmaları gerekmektedir.

Yurtiçi faktoring işlemlerinde, işlemler genellikle kabili rücu denilen geri dönülebilir işlemlerdir. Yani alacağın ödenmeme riski, ön ödemeyi kullanan faktoring müşterisindedir. Çekin karşılıksız çıkması durumunda, çekin ödemesi sizden talep edilir.

Alacağınızın ödenmeme riskine karşı ticari alacak sigortası yaptırmanızı tavsiye ederiz. Bu durumda, faktoring işlemi gayri kabili rücu işlem olacaktır. Yani geri dönülemez işlem olur ve çekin karşılıksız olması durumunda, risk size ait olmaz.

Alacağınız ödeme, aşağıdaki faktörler tarafından belirlenir:
– Temlik ettiğiniz(devrettiğiniz) alacakların, yani faturalı çekinizin vadesi ve tutarı
– İşlem hacminiz
– Alacaklarınızın taşıdığı risk

Ödeme, çekin tutarından finans kurumu komisyonu ve toplam faiz düşülerek hesaplanır. Bu rakam, finans kurumunun maliyet yapısına ve risk algısına göre değişiklik gösterecektir.

Bize Ulaşın

Fon Radar Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

İletişim Formu

Bize Ulaşın

Fon Radar Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

İletişim Formu