Fon Radar Hakkında Sorulanlar

Fon Radar, KOBİ’lerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere, KOBİ’ler ile finansal kurumları bir araya getiren hızlı ve etkin bir dijital platformdur. Fon Radar platformu üzerinde KOBİ’ler vadeli alacaklarına karşılık en uygun alternatiflere, finansal kurumlardan gelen teklifler vasıtası ile dakikalar içerisinde ulaşma imkânı bulur.

Fon Radar İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Çekirdek girişim programını başarı ile tamamlamış, 2019 yılı girişim yarışması Big Bang 2019’da 10.000’den fazla girişim arasından ilk 20’ye kalarak Yapı Kredi Teknoloji ve EFSE (European Fund for Southeast Europe)’den hibeler kazanmıştır.

2020 yılında Albaraka Garaj Hızlandırma Programında da hibe kazanarak kuluçka programına dahil olmuştur.

Fon Radar, doğrudan veya dolaylı yoldan bir finans kurumu, aracı veya acente değildir.

KOBİ nakte çevirmek istediği faturalı çekini sisteme yükler. Fon Radar’a kayıtlı faktoring ve bankalardan hangilerinden teklif almak istediğini seçer. Finansal Kurum KOBİ’nin talebine teklif gönderir. KOBİ kısa sürede gelen tekliflerden en uygun olanı onaylar. KOBİ Fon Radar referans numarası ile, en yakın şubeden parasını alır.

Sisteme kayıtlı olan ve faturalı satışları karşılığında vadeli çek tahsil eden tüm küçük, orta ve büyük işletmeler kullanabilir.

Fon Radar sadece BDDK lisanlı finans kurumlarına hizmet vermektedir. Veri sorumlusu olarak KVKK yönetmeliği kapsamında, serverları Türkiye’de yerleşiktir. Data ve uygulama güvenliği öncelikli olup, 256bit SSL ile şifreleme yapılmıştır.

Faktoring Hakkında Sorulanlar

Alacak Bildirim Formu: Faktoring sözleşmesi ile temlik alınmış alacakların (faturaların) dökümünün yapıldığı belge.
Bildirimli Faktoring: Satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan alacaklarını faktoring şirketine temlik ettiğini bildirdiği faktoring şeklidir. Bu durumda borçlu firma fatura bedellerini faktoring şirketine öder.
Bildirimsiz Faktoring: Satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan alacaklarını faktoring şirketine temlik ettiğini bildirmediği faktoring şeklidir. Bu durumda satıcı firma fatura tahsilatlarını kendisi yaparak, faktoring şirketine kendisi öder.
Faktoring: İşletmelerin vadeli mal veya hizmet satışlarından doğan alacaklarının temlik yoluyla faktoring şirketine devredilmesi ile garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinin faktoring firması tarafından sağlanmasıdır.
Faktoring Sözleşmesi: Müşteri ve faktör arasında imzalanan, faktoring işlemlerinin şartlarını ve hukuki çerçevesini belirleyen sözleşmedir.
Finansman: Vadeli alacakların belli bir oranının vadesinden önce ön ödeme olarak müşteriye (satıcı firmaya) ödenmesidir.
Gayri Kabili Rücu Faktoring: Alacağın ödenmeme riskinin faktoring şirketince üstlenilmesidir. Faktoring şirketi borçludan tahsilat yapamazsa, yapmış olduğu ön ödemeyi satıcıdan geri isteyemez..
Kabili Rücu Faktoring: Faktoring şirketinin alacağın ödenmeme riskini üstlenmediği faktoring şekli olup, alacakların ödenmemesi durumunda faktoring şirketinin satıcı firmaya rücu etme ve yapılan ön ödemeyi geri isteme hakkı bulunur.
Temlik: Bir alacağın hukuki olarak ve vecibeleri ile alacaklıdan (temlik eden) başka bir tarafa (temellük eden) devir edilmesidir.
Temlik Bildirimi: Faktoring şirketi ile satıcı arasında bir alıcı için faktoring işlemi başladığında alıcıya giden genel temlik bildirimidir.
Satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikaya fatura denmektedir.
Bu fatura bedelini ödemek için birden fazla yol vardır. Fatura bedeli çek yoluyla ödendiğinde, buna faturalı çek denmektedir.

Mevzuata göre faktoringe konu edilecek alacakların fatura veya benzeri bir belgeye dayalı olmaları gerekmektedir.

Senet karşılığı banka kredilerinde, senetler kullandırılan kredinin teminatını oluşturur ve bilançonun aktifinde senetli alacaklar içinde izlenmeye devam edilir. Bunun karşılığında kullanılan kredi de pasifte mali borçlar içinde gösterilir.

Faktoring işlemlerinde ise, senet faturayla ilişkili olarak doğrudan alacağı temsil eder. Devredilen alacak tutarı bilançoda senetli alacaklardan çıkartılarak nakde dönüştürülür ve mali borçlar içinde gösterilmez. Bilanço yapısı daha likit bir hale gelmiş olur.

Yurtiçi faktoring işlemlerinde, işlemler genellikle kabili rücu denilen geri dönülebilir işlemlerdir. Yani alacağın ödenmeme riski, ön ödemeyi kullanan faktoring müşterisindedir. Çekin karşılıksız çıkması durumunda, çekin ödemesi sizden talep edilir.

Alacağınızın ödenmeme riskine karşı ticari alacak sigortası yaptırmanızı tavsiye ederiz. Bu durumda, faktoring işlemi gayri kabili rücu işlem olacaktır. Yani geri dönülemez işlem olur ve çekin karşılıksız olması durumunda, risk size ait olmaz.

Piyasa deyimiyle çek kırdırma işlemi, vadesi henüz gelmemiş olan çeklerin nakit paraya çevrilmesidir. Bankalar ya da faktoring şirketleri bu işlem için faiz ve komisyon kesintisi yapmaktadır. Ayrıca, çekin kullanılmasından doğan alacak hak el değiştirmektedir.

Çek vadesinin çok uzun olması ve acil nakit ihtiyacının baş göstermesi durumunda çek kırdırma işlemi tercih edilmektedir. Bir de çek bozdurma işleminde katlanılan faiz ve komisyon ücretlerinin, piyasada uygulanan vade farkından daha avantajlı olduğu durumlarda, işletmeler peşin satın alım yapabilmek için çek bozdurma işlemini tercih edebilirler.

Çek karşılığı iştira işlemi ya da yaygın olan tabiri ile çek kırdırma işlemi için doğru kurum seçimi önemlidir. Çeki nakde çevirme işlemi, çekin ait olduğu banka dışındaki bankalar ve faktoring şirketlerinden de yapılabilmektedir. Özellikle yüksek rakamların söz konusu olduğu çeklerde, uygun faiz ve komisyon oranı sunan kuruluşlar tercih edilmelidir.

Çekinizin vadesini ve tutarını girerek, elinize ne kadar geçeceğiniz Elime Ne Geçer sayfamızdan hesaplayabilirsiniz.

“Faktoring Çek Hesaplama Nasıl Yapılır” diye merak edenler için, alacağınız ödeme, aşağıdaki faktörler tarafından belirlenir:

  • Çekinizin vadesi ve tutarı
  • İşlem hacminiz
  • Çekin sahibi (keşideci) taşıdığı risk

Fon Radar ve Faktoring Hakkında Sorulanlar

Fon Radar, KOBİ’lerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere, KOBİ’ler ile finansal kurumları bir araya getiren hızlı ve etkin bir dijital platformdur. Fon Radar platformu üzerinde KOBİ’ler vadeli alacaklarına karşılık en uygun alternatiflere, finansal kurumlardan gelen teklifler vasıtası ile dakikalar içerisinde ulaşma imkânı bulur.

Fon Radar İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Çekirdek girişim programını başarı ile tamamlamış, 2019 yılı girişim yarışması Big Bang 2019’da 10.000’den fazla girişim arasından ilk 20’ye kalarak Yapı Kredi Teknoloji ve EFSE (European Fund for Southeast Europe)’den hibeler kazanmıştır.

2020 yılında Albaraka Garaj Hızlandırma Programında da hibe kazanarak kuluçka programına dahil olmuştur.

Fon Radar, doğrudan veya dolaylı yoldan bir finans kurumu, aracı veya acente değildir.

KOBİ nakte çevirmek istediği faturalı çekini sisteme yükler. Fon Radar’a kayıtlı faktoring ve bankalardan hangilerinden teklif almak istediğini seçer. Finansal Kurum KOBİ’nin talebine teklif gönderir. KOBİ kısa sürede gelen tekliflerden en uygun olanı onaylar. KOBİ Fon Radar referans numarası ile, en yakın şubeden parasını alır.

Sisteme kayıtlı olan ve faturalı satışları karşılığında vadeli çek tahsil eden tüm küçük, orta ve büyük işletmeler kullanabilir.

Fon Radar sadece BDDK lisanlı finans kurumlarına hizmet vermektedir. Veri sorumlusu olarak KVKK yönetmeliği kapsamında, serverları Türkiye’de yerleşiktir. Data ve uygulama güvenliği öncelikli olup, 256bit SSL ile şifreleme yapılmıştır.

Alacak Bildirim Formu: Faktoring sözleşmesi ile temlik alınmış alacakların (faturaların) dökümünün yapıldığı belge.
Bildirimli Faktoring: Satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan alacaklarını faktoring şirketine temlik ettiğini bildirdiği faktoring şeklidir. Bu durumda borçlu firma fatura bedellerini faktoring şirketine öder.
Bildirimsiz Faktoring: Satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan alacaklarını faktoring şirketine temlik ettiğini bildirmediği faktoring şeklidir. Bu durumda satıcı firma fatura tahsilatlarını kendisi yaparak, faktoring şirketine kendisi öder.
Faktoring: İşletmelerin vadeli mal veya hizmet satışlarından doğan alacaklarının temlik yoluyla faktoring şirketine devredilmesi ile garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinin faktoring firması tarafından sağlanmasıdır.
Faktoring Sözleşmesi: Müşteri ve faktör arasında imzalanan, faktoring işlemlerinin şartlarını ve hukuki çerçevesini belirleyen sözleşmedir.
Finansman: Vadeli alacakların belli bir oranının vadesinden önce ön ödeme olarak müşteriye (satıcı firmaya) ödenmesidir.
Gayri Kabili Rücu Faktoring: Alacağın ödenmeme riskinin faktoring şirketince üstlenilmesidir. Faktoring şirketi borçludan tahsilat yapamazsa, yapmış olduğu ön ödemeyi satıcıdan geri isteyemez..
Kabili Rücu Faktoring: Faktoring şirketinin alacağın ödenmeme riskini üstlenmediği faktoring şekli olup, alacakların ödenmemesi durumunda faktoring şirketinin satıcı firmaya rücu etme ve yapılan ön ödemeyi geri isteme hakkı bulunur.
Temlik: Bir alacağın hukuki olarak ve vecibeleri ile alacaklıdan (temlik eden) başka bir tarafa (temellük eden) devir edilmesidir.
Temlik Bildirimi: Faktoring şirketi ile satıcı arasında bir alıcı için faktoring işlemi başladığında alıcıya giden genel temlik bildirimidir.
Satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikaya fatura denmektedir.
Bu fatura bedelini ödemek için birden fazla yol vardır. Fatura bedeli çek yoluyla ödendiğinde, buna faturalı çek denmektedir.

Mevzuata göre faktoringe konu edilecek alacakların fatura veya benzeri bir belgeye dayalı olmaları gerekmektedir.

Yurtiçi faktoring işlemlerinde, işlemler genellikle kabili rücu denilen geri dönülebilir işlemlerdir. Yani alacağın ödenmeme riski, ön ödemeyi kullanan faktoring müşterisindedir. Çekin karşılıksız çıkması durumunda, çekin ödemesi sizden talep edilir.

Alacağınızın ödenmeme riskine karşı ticari alacak sigortası yaptırmanızı tavsiye ederiz. Bu durumda, faktoring işlemi gayri kabili rücu işlem olacaktır. Yani geri dönülemez işlem olur ve çekin karşılıksız olması durumunda, risk size ait olmaz.

Senet karşılığı banka kredilerinde, senetler kullandırılan kredinin teminatını oluşturur ve bilançonun aktifinde senetli alacaklar içinde izlenmeye devam edilir. Bunun karşılığında kullanılan kredi de pasifte mali borçlar içinde gösterilir.

Faktoring işlemlerinde ise, senet faturayla ilişkili olarak doğrudan alacağı temsil eder. Devredilen alacak tutarı bilançoda senetli alacaklardan çıkartılarak nakde dönüştürülür ve mali borçlar içinde gösterilmez. Bilanço yapısı daha likit bir hale gelmiş olur.

Piyasa deyimiyle çek kırdırma işlemi, vadesi henüz gelmemiş olan çeklerin nakit paraya çevrilmesidir. Bankalar ya da faktoring şirketleri bu işlem için faiz ve komisyon kesintisi yapmaktadır. Ayrıca, çekin kullanılmasından doğan alacak hak el değiştirmektedir.

Çek vadesinin çok uzun olması ve acil nakit ihtiyacının baş göstermesi durumunda çek kırdırma işlemi tercih edilmektedir. Bir de çek bozdurma işleminde katlanılan faiz ve komisyon ücretlerinin, piyasada uygulanan vade farkından daha avantajlı olduğu durumlarda, işletmeler peşin satın alım yapabilmek için çek bozdurma işlemini tercih edebilirler.

Çek karşılığı iştira işlemi ya da yaygın olan tabiri ile çek kırdırma işlemi için doğru kurum seçimi önemlidir. Çeki nakde çevirme işlemi, çekin ait olduğu banka dışındaki bankalar ve faktoring şirketlerinden de yapılabilmektedir. Özellikle yüksek rakamların söz konusu olduğu çeklerde, uygun faiz ve komisyon oranı sunan kuruluşlar tercih edilmelidir.

Çekinizin vadesini ve tutarını girerek, elinize ne kadar geçeceğiniz Elime Ne Geçer sayfamızdan hesaplayabilirsiniz.

“Faktoring Çek Hesaplama Nasıl Yapılır” diye merak edenler için, alacağınız ödeme, aşağıdaki faktörler tarafından belirlenir:

  • Çekinizin vadesi ve tutarı
  • İşlem hacminiz
  • Çekin sahibi (keşideci) taşıdığı risk

Bize Ulaşın

Fon Radar Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.
  

İletişim Formu

Bize Ulaşın

Fon Radar Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.
  

İletişim Formu