İki taraf arasında yapılan ürün ve hizmet satışlarının kayıt altına alınması, yasal bir zorunluluktur. Yapılan alışverişin kayıt altına alınması için kullanılan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Tediye makbuzu da bu amaçla kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. Esasında tahsilat makbuzu ile büyük oranda benzerlik gösteren tediye makbuzları, bazı yönleri ile farklılaşmaktadır. Günümüzde tahsilat makbuzu daha yaygın bir şekilde kullanılmakta, tediye makbuzlarına aynı sıklıkta rastlanmamaktadır.

 

Tediye Makbuzu Nedir?

Tediye makbuzu toptan ya da perakende bir ürün satın alan ve aldığı ürün veya ürünler karşılığında ödeme yapan firmaların kesmiş oldukları bir makbuzdur. Ödeme ister çek ile yapılsın isterse de nakit olarak yapılsın tediye makbuzu kesilebilmektedir. Bu makbuz ile iki taraf arasında yapılan alışveriş kayıt altına alınmaktadır. Tediye makbuzunun geçerli olabilmesi için üzerinde bazı bilgilerin mutlaka yer alması gereklidir. Bu bilgileri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Firma ya da Kişi Bilgileri: Tediye makbuzu bir firma tarafından kesilecekse; firma adı, unvanı ve iletişim bilgileri makbuz üzerinde eksiksiz bir şekilde yer almalıdır. Eğer makbuz bir gerçek kişi tarafından kesilecekse, bu durumda da kişiye ait bilgilere yer verilmelidir.
  • Ödeme Miktarı: Alınan ürün ya da hizmet karşılığında yapılan ödeme tutarının hem rakam ile hem de sayı ile belirtilmesi gerekmektedir.
  • Alıcı Bilgileri: Makbuzun kim için kesildiği, yani ürün veya hizmetin kimden alındığına dair bilgiler de makbuzda bulunmalıdır.
  • Tarih Bilgisi: Ödemenin hangi tarihte yapıldığı da makbuz üzerinde yer alması gereken bilgilerdendir.

Ayrıca satın alınan mal ya da hizmet için çek ile ödeme yapılması durumunda, çekin ait olduğu banka bilgileri ile çek numarası da makbuz üzerinde bulunmalıdır.

İlginizi Çekebilir: Esnaf Kefalet Kredisi Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Tediye Makbuzu Ne İçin Kullanılır?

Tediye makbuzu ile tahsilat makbuzu benzer amaçlarla kullanılmaktadır. Yapılan alışverişin kayıt altına alınması ve daha sonra hesap takiplerinin yapılabilmesi ya da alışverişten bir problem doğması durumunda yasal bir belge olarak sunulabilmesi için kesilmektedir. Tediye makbuzu, kesildikten sonra en az 1 yıl boyunca saklanmalıdır. Bu konuda yasal bir zorunluluk olmasa da lazım olma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Tediye Makbuzu ile Tahsilat Makbuzu Arasındaki Fark Nedir?

Kullanım amacı bakımından tediye makbuzu ile tahsilat makbuzu büyük oranda benzerlik gösterse de bu iki makbuz türü arasında bazı farklılıklar söz konusudur. Bu farklılıkların başında, makbuz düzenleyen tarafın farklı olması yer almaktadır. Tahsilat makbuzları, ürün satışı yapan firma tarafından kesilmekte ve ödemeyi yapan alıcı tarafa verilmektedir. Tediye makbuzunda ise tam tersi söz konusudur. Tediye makbuzu ürün veya hizmet alan firma tarafından kesilmekte ve bir kopyası kendisinde kalmak üzere, bir kopyasını da satıcı tarafa vermektedir. Kullanım sıklığı bakımından da bu iki makbuz türü arasında farklılık bulunmaktadır. İki firma arasında yapılan mal ya da hizmet alışverişlerinde genellikle tahsilat makbuzu kullanılmakta ve tediye makbuzu nadiren düzenlenmektedir.

Hemen Okuyun: Temlik Ne Demek? Alacak Temliki Nasıl Hesaplanır?

Tediye Makbuzu Örnekleri

Tediye makbuzu düzenlerken yukarıda bahsedilen hususların göz ardı edilmemesi önemlidir. Makbuzun geçerli olabilmesi ve olası bir sorun yaşanması durumunda yasal olarak başvurulabilmesi, gerekli olan tüm hususların doğru işlenmesiyle mümkündür. Ancak ilk defa tediye makbuzu düzenleyecekler, bu konuda zorluklarla karşılaşabilmektedir. Tediye makbuzu örnek görmek ve bu örneklerden yardım alarak makbuz doldurmak isteyenler için internette pek çok olanak bulunmaktadır. Bu örneklerden yola çıkarak doğru tediye makbuzu doldurmak ve bu sayede yapılan ödemeleri kayıt altına alabilmek mümkündür.