Ticari hayatın en önemli ödeme araçlarından biri olan çekler, doğru şekilde kullanıldığı zaman büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Resmi değerli evrak niteliği taşıyan çeklerin doldurulması esnasında dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Bu hususların dikkate alınmaması, çek sahibinin bazı yasal yaptırımlar ile karşı karşıya kalmasına neden olabilmektedir. Zira çek dolandırıcılığının ya da bu yolla ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına, çekler ile ilgili sıkı yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu yüzden de ilk defa çek kullanacak olan kişiler, “çek nasıl doldurulur” sorusuna dair bütün cevapları içeren detaylı bir araştırma yapmalıdır. Kişinin ya da işletmenin bir çek defterine sahip olması, bunu kullanarak ödeme yapılmasını garanti etmez. Alacaklı olan tarafın, çek ile ödemeyi kabul etmesi gerekmektedir. 

Çek Nasıl Doldurulur?

çek nasıl doldurulur

Çek nasıl doldurulur?

“Çek nasıl doldurulur” sorusuna verilebilecek birden fazla cevap bulunmaktadır. Bir çekin geçerli olabilmesi için, aşağıda sıralanan unsurlara sahip olması gereklidir:

  • Tarih: Çek düzenlenirken, üzerine mutlaka düzenleme tarihi yazılmalıdır. Tarihi bulunmayan çeklerin herhangi bir geçerliliği yoktur. Keşide tarihi olarak da adlandırılan bu tarih, çekin üst kısmında yer almaktadır. 
  • Yer: Tarih ibaresinin hemen yanında bulunması zorunlu olan bir diğer bilgi de çekin nerede düzenlenmiş olduğudur. Bu kısma yalnızca şehir bilgisinin yazılması yeterli olmaktadır.
  • Alıcı: Çekin üzerinde yazan tutarın kime ödeneceğinin açık bir şekilde beyan edilmesi gereklidir. Eğer çek bir tüzel kişiye verilecekse, tüzel kişinin adı; özel kişi için düzenlenecekse de doğrudan kişinin adı alacaklı kısmında yer almalıdır. 
  • Tutar: Çek üzerinde ödeme bedelinin de doğrudan belirtilmesi gerekmektedir. Ödeme tutarını yazarken hem rakam ile hem de yazı ile ayrı ayrı beyan etmek önemlidir. Ayrıca sonradan çekin tahrif edilmesini ya da sahtecilik yapılmasını önlemek adına yazılan tutarın baş ve son kısmına bitişik bir şekilde çizgi çekilmeli, araya herhangi bir şey yazılabilmesine olanak tanınmamalıdır. 
  • İmza: Çekin geçerliliği açısından zorunlu olan bir diğer husus ise ıslak imzadır. Kaşe, mühür ya da parmak izi gibi araçların çek üzerinde herhangi bir geçerliliği yoktur. Çek düzenleme yetkisi, yalnızca şirket yöneticilerine aittir. Bu yüzden de yöneticiler çeki doğrudan imzalamalı; çalışan, yardımcı ya da muhasebeci kişiler tarafından çeke imza atılmasına izin verilmemelidir. 

Çek Doldururken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Çek Doldururken Nelere Dikkat Edilmelidir_

Çek Doldururken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Daha önce “çek nasıl doldurulur” kısmında da bahsedilen, çek doldurmanın bazı kuralları bulunmaktadır. Bu kurallara ek olarak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar da mevcuttur. Bir çekin geçerli olabilmesi için üzerinde mutlaka “çek” ibaresinin yer alması gereklidir. Bununla birlikte çek yazılırken, kişinin ya da firmanın ödeme gücünü aşacak tutarların yazılmamasına dikkat edilmelidir. Zira bu durum, çekin karşılıksız çıkmasına ve çek sahibinin icraya kadar varabilecek bazı yasal yaptırımlarla karşılaşmasına neden olabilmektedir. 

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, çek üzerinde bulunan hiçbir alanın sonradan doldurulmak üzere boş bırakılmamasıdır. Herhangi bir kısmında boşluk bırakılarak imzalanan çekler, kötü niyetli kişilerin eline geçtiği zaman maddi zarar yaratma potansiyeline sahiptir. Özellikle de ödeme tutarı kısmında bu duruma azami özen gösterilmelidir. Zaman zaman çek ile ilgili kanunlarda değişiklikler yapılmaktadır. Değişen kanunlar nedeni ile mağdur olmamak için, çek yazan kişilerin çek ile alakalı hukuki düzenlemeleri takip etmesi de önemlidir. 

Çek Seri Numarası Nerede Yazar?

Çek Seri Numarası Nerede Yazar_

Çek Seri Numarası Nerede Yazar?

Çeklerin güvenilirliğinin teyit edilmesi adına çek seri numarası önem arz etmektedir. Alacağı karşılığında çek alan kişiler, bu çekin güvenilirliğini teyit etmek maksadıyla çekin ait olduğu banka ile irtibata geçerek sorgulama yapabilmektedir. “Çek seri no nerede yazar” diye merak edenler için belirtmek gerekirse, genellikle çekin sol alt kısmında bulunmaktadır. Çekin ait olduğu banka hesap bilgileri ve çek düzenleme tarihi ile birlikte çek seri numarası da bu kısımda yer almaktadır. Ayrıca son dönemlerde çek kullanımını daha güvenli hale getirmek için geçilen kare kod sisteminden de çek seri numarasına ulaşabilmek mümkündür. Çek üzerinde bulunan kare kodun okutulması ile birlikte, çeke ait tüm detaylara erişim sağlanabilmektedir. Bu da verilecek olan çekin güvenilirliğini artırmaktadır. 

İlginizi çekebilir: https://www.fonradar.com/sahte-cek-nedir-nasil-anlasilir/