Bir ticari terim olan “Ciro” gündelik hayatımızda sıkça rastladığımız ve kullandığımız ekonomik bir göstergedir. Küçük esnaftan KOBİ’lere, Kurumsal Şirketlere uzanan bir yelpazede bütün işletmeler ciro hesabı yapar ve ciro artışı sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürütür. “Ciro nedir?” kavramı küçük, büyük tüm işletmeler tarafından merak edilmektedir. Ticari, sınai ya da tarımsal faaliyet gösteren işletmelerin durumlarını açıklamak için kullanılan pek çok kavram bulunmaktadır. Ciro da bunlardan biridir. Belirli bir dönem içerisinde işletmenin giderler düşülmeden elde etmiş olduğu kazanç bu şekilde adlandırılmaktadır. Ciro için zaman zaman brüt kazanç kavramı da kullanılabilmektedir. Cirodan giderlerin ve masrafların düşülmesinden sonra net kazanç ortaya çıkmaktadır. Bir işletmenin beli bir zaman dilimlerinde gider ve maliyetlerini düşürmeden hesaplanan toplam kazancına ciro adı verilmektedir.

Ciro şirketler ve firmalar için oldukça önemli bir metriktir. Finansal analizler yapılırken ciro çok sık kullanılmaktadır. Dilimize İtalyancadan girmiş olan ciro kelimesi döngü anlamına gelen bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır.  Büyük ve kurumsal e ticaret şirketlerinden Kobi seviyelerindeki şirketlere kadar her işletmede ciro hesabı yapılabilmektedir. Ciro hesabını genellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde muhasebe çalışanları veya işletme sahipleri yapmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Keşideci Kimdir? Keşideci Ne Demektir?

Ciro Başka Nasıl İfade Edilir?

Bu yazımızda “Ciro” olarak ele aldığımız ifade aslında diğer genel kabul görmüş başka terimlerle de aynı anlamda ele alınır ve kullanılır;

 • Hasılat
 • Satış Hasılatı
 • Gelirler
 • Satış Gelirleri
 • Kazançlar

Bir Ekonomik Terim Olarak Ciro Nedir?

Bir işletmenin, belirli bir zaman dilimi içerisinde elde ettiği tüm gelirlerinin, hasılatının toplamı “ciro” olarak ifade edilmektedir. Bir işletmenin çok genel tanımıyla, ana, olağan  faaliyetleri kapsamında ürettiği mal ve hizmetleri karşılığında elde ettiği finansal faydadır.

Ciro Türleri Nelerdir?

Ciro nedir sorusuna yanıt verdikten sonra bilinmesi gereken hususlardan biri de ciro türleridir. Cirolar genellikle dört başlık altında ele alınmaktadır:

 • Günlük Ciro: Küçük ölçekli işletmelerin tercih ettikleri ciro türüdür. Yevmiye yöntemi bu tür işletmelerde yaygındır. Kazançlar ve giderler günlük olarak hesaplatılmaktadır.
 • Haftalık Ciro: Haftanın ilk günü ile son günü arasında kasaya giren toplam parayı hesaplamak için haftalık ciro yöntemine başvurulmaktadır. Haftalık ciro uygulaması yapan işletmelerde çalışan ücretleri de haftalık olarak ödenmektedir.
 • Aylık Ciro: Ülkemizde en çok kullanılan ciro türüdür. Bu yöntemde maaşlar aylık olarak ödenmekte ve ayın ilk gününden son gününe kadar kasaya giren paranın toplamı ciro olarak hesap edilmektedir.
 • Yıllık Ciro: Yıllık ciro daha çok şirketin bir yıllık süreçte satışlarını ne kadar arttırdığını hesaplamak için kullanılan ciro türlerinden biridir. Ancak küçük işletmeler tarafından pek benimsenen bir tür değildir.

Ciro hesapları farklı türlerde yapılmaktadır. Bu türler işletmelerin büyüklüklerine göre uygulanır. Ciro türleri 4 çeşit olmakla beraber şunlardan oluşmaktadır:

 • Yıllık Ciro: Büyük çaptaki işletmeler tarafından her yıl düzenli olarak yapılan ciro türüdür.
 • Aylık Ciro: Kobi firmaları da dahil olmak üzere tüm firmalarda en çok tercih edilen ciro çeşidi olmaktadır.
 • Haftalık Ciro: Orta büyüklükteki işletmeler tarafından gelir ve gider hesaplarını haftalık olarak yapılan ciro çeşididir.
 • Günlük Ciro: Genellikle büfe, bakkal veya küçük işletmeler tarafından hesaplanan ciro türüdür. Günlük olarak hesaplanmaktadır. Kısa vadelerde kazanç sağlayan işletmeler tarafından uygulanan bir ciro çeşidi olmaktadır.

Ciro Hangi Dönemlerde Hesaplanır?

Ciro, önemli bir ticari performans kriteri olduğundan, günlük, haftalık, aylık, üçer aylık ve yıllık olarak hesaplanır ve takip edilir. Bir işletmenin, ticari performansını belirleyen en önemli unsurlardan biri olması sebebiyle ciro, özellikle Kurumsal İşletmelerde saatlik olarak bile takip edilebilen bir veridir.

İlginizi Çekebilir: Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nasıl Düzenlenmelidir?

Ciro / Hasılat / Satış Hasılatı Neden Önemlidir?

Ciro takibi, cironun enflasyon üzerinde bir büyüme gerçekleştirmesi çok önemlidir. Bir işletmenin kar/zarar tablosunun en önemli göstergesi ciro’dur. Ciro’nun gerçekleştirdiği ivme, bir işletmenin, net kar performansını pozitif etkileyen en önemli faktördür. Faaliyet giderlerini ve de finansman giderlerini optimize ederek yönetebilen işletmenin sürdürülebilir büyümesi ciro artışı ile tetiklenir ve sağlıklı büyüme ciro artışı ile sağlanır.

Ciro Hangi Alt Kırılımlarda Takip Edilebilir?

Ciro, Hasılat, Satış Hasılatı, işletmelerin sürdürülebilir sağlıklı mevcudiyetinin en önemli göstergesidir. Ciro’nun takip edilmesi gereken kırılımlar;

 • Safi Hasılat Yöntemi: En güvenilir yöntemdir. İade, ıskonto ve indirimler düşüldükten sonra yurt içi ve yurt dışı gelir hesaplamalarıdır.
 • Gayri Safi Hasılat Yöntemi: Şirket hasılatından indirim, ıskonto ve iadeler düşülmeden önceki brüt satış tutarıdır.

Ciro / Hasılat / Satış Hasılatı Hangi Muhasebe Kayıtlarında Takip Edilir?

Hasılat, bazen ciro terimiyle aynı anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Bir kurumun belirli bir zaman içerisinde elde ettiği tüm gelirlerin toplamı hasılatı ifade etmektedir. Hasılat kelimesi aslında bir terim olarak kullanılsa da günlük hayat içerisinde oldukça fazla bu kelimeye rastlanmaktadır. İşletmenin olağan ve normal faaliyetleri sonucunda ne kadar gelir elde ettiği hasılat olarak açıklanabilir. Hasılat, ciro, bilgi kullanıcıları için işletmenin performans ve potansiyelini değerlendirmede en önemli göstergelerden biridir ve günümüze kadar değişik şekillerde tanımlanmış ve ölçülmüştür.

Tek Düzen Hesap Planı kapsamında Ciro / Satışlar / Hasılat Alt Başlıkları Nelerdir?

Brüt Satışlar
600. Yurt İçi Satışlar
601. Yurt Dışı Satışlar
602. Diğer Gelirler

Satış İndirimleri(-)
610. Satıştan İadeler(-)
611. Satış İndirimleri(-)
612. Diğer İndirimler(-)

Ciro Kaybı Desteği Nedir?

Devlet bazı durumlarda işletmelere çeşitli destekler sağlayabilmektedir. Ciro kaybı desteği de bunlardan biridir. 2020 yılında coronavirüs salgını sonrasında pek çok iş yerinin uzun süreli olarak kapanması, bu işletmelerin büyük oranda ciro kaybı yaşamasına neden oldu. Bu durumda işletmelerin dengelerini kaybetmemesi ve varlıklarını devam ettirebilmeleri için ciro desteği programı geliştirildi. Buna göre önceki yıl cirosu 3 milyon liranın altında olan ve mevcut yılda bu rakamdan yüzde 50’den fazla düşüş yaşayan işletmeler devlet tarafından desteklenmektedir. Bu desteğin kapsamı, yalnızca yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile sınırlı tutuldu. 2021 yılında da 2020 yılı için verilmeye devam edilen ciro desteğinde alt sınır 2 bin lira, üst sınır ise 40 bin liradır.

İlginizi Çekebilir: Uzmanından Senet Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Faturalı çekleriniz için en iyi teklifler Fon Radar’da!

HEMEN TEKLİF AL!