Aktif olarak ticaret dünyasının içerisinde yer alan kişiler açısından çek kavramı oldukça tanıdıktır. Ancak ticarete yeni başlayan ya da çek kullanmayı düşünen pek çok kişi için “çek nedir” sorusunu yanıtlamak önemlidir. Çek, almış olduğu hizmet ya da ürün karşılığında borçlu konuma düşen kişi tarafından düzenlenen ve çekin ait olduğu bankaya alacaklı kişiye ödeme yapılması yönünde talimat içeren bir ödeme aracıdır. Kıymetli evrak niteliğinde olan çeklerin kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Özellikle çek sahteciliğinin önüne geçebilmek için, çek nasıl yazılır konusu önem arz etmektedir. 

Çek Nedir?

tüm detaylarıyla çek nedir

“Çek nedir” sorusuna verilebilecek en basit yanıt, bir ödeme aracı olduğudur. Özellikle ödeme tutarının yüksek olduğu ve anlık olarak ödeme yapma olanağının bulunmadığı durumlarda firmalar çek ile ödemeyi tercih etmektedir. Alacaklı adına verilen çekler, üzerlerinde ne zaman ödeneceklerine dair bir ibareye de sahiptir. Alacaklı taraf, çekin tahsil günü geldiğinde bankaya giderek çeki verip karşılığında ödemesini almaktadır. 

Çek Nasıl Yazılır?

Çek Nasıl Yazılır?

Daha önce de belirtildiği gibi, çek yazarken yapılan yanlışlar nedeni ile yasal olarak suçlu duruma düşme ihtimali bulunduğundan, “çek nasıl yazılır” konusu üzerinde de durmak gereklidir. Ayrıca gerektiği gibi doldurulmayan çekler, kötü niyetli kişiler tarafından tahrif edilerek ekonomik zarara uğranmasına da yol açabilmektedir. “Çek nasıl yazılır” sorusunu birkaç maddede şu şekilde açıklamak mümkündür:

  • Çekin keşide edildiği yani düzenlendiği yer ile tarih çek üzerinde mutlaka bulunmalıdır. Üzerinde tarih olmayan ya da birden fazla tarih bulunan çekler geçersiz olarak kabul edilmektedir. 
  • Çek yazılacağı zaman, ödeme tutarının hem yazı ile, hem de rakam ile yazılması gereklidir. Ayrıca her iki durumda da ödeme tutarının başına ve sonuna çizgi çekerek ya da # işaretini kullanarak araya herhangi bir şeyin eklenmemesi güvence altına alınmalıdır. 
  • Daha sonra yaşanması muhtemel sorunlara karşın, çekin bir kopyası daima saklanmalıdır. 
  • Yazılan bir çekin geçerli olabilmesi için, yetkili kişi tarafından ıslak imza ile imzalanmış olması gereklidir. Yalnızca kaşe ya da parmak izi ile yapılacak onaylar geçerli değildir. 
  • Çek üzerinde alıcının adı da açık bir şekilde yer almalıdır. Eğer çek bir tüzel kişiye veriliyorsa, çek tüzel kişinin adı ile doldurulmalıdır. Gerçek kişiye verilecek çeklerde ise alacaklının adının ve varsa ünvanının yazılması yeterli olacaktır.
  • Çek üzerinde sehven yapılan hatalarda üç kereye kadar düzeltme yapılabilir. “Çek nasıl yazılır” konusunda hataya düşmemek için, düzeltmenin titizlikle yapılması gereklidir. hatalı yazılan ifadenin üzeri çizilir, doğrusu yazılır. Bundan sonra mutlaka yetkili kişi ya da kişiler tarafından imzalanır. Paraf atılmamalı, imza kullanılmalıdır. 

Kimler Çek Yazabilir?

Bir kişinin çek yazabilmesi için, herhangi bir banka tarafından düzenlenmiş bir çek defterine sahip olması gereklidir. Çekler yaygın olarak tüzel kişiler, yani şirketler tarafından kullanılmaktadır. Şirket adına imza atma yetkisine sahip olan kişiler, çek yazma ve imzalama yetkisine de sahiptir. Yaygın olmamakla birlikte özel kişiler de çek kullanma hakkına sahiptir. 

kimler çek yazabilir_

Çek Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

“Çek nasıl yazılır” konusunda özen gösterilmesi gereken diğer hususlardan belki de en önemlisi, nakit akışını sıkıntıya düşürecek, ticari kredibiliteyi zedeleyecek şekilde ödeme gücünü aşan çeklerin yazılmaması gerektiğidir. Zira bu durum, alıcı tarafın alacağını tahsil edememesi ve borçlunun da yasal olarak suçlu duruma düşmesine yol açmaktadır. 

İlginizi çekebilir: https://www.fonradar.com/cek-ciro-etmek-nedir-nasil-yapilir/