Ticari hayatın hızı ve ekonomik gereklilikler nedeniyle alacaklı kişilerin alacaklarını hukuki bir işlemle üçüncü kişilere devretmesi imkanı sunulmuştur. Bu hukuki işleme alacak temliki veya alacağın devri adı verilir. Aynı zamanda ileride doğacak, yani bir diğer deyişle vadeli alacaklar için de aynı imkan söz konusudur. Ticari hayatta sıklıkla başvurulan alacak temliki işlemi nedir? Alacak temliki yöntemleri nelerdir? Tüm bu konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: Vade Farkı Nedir? Nasıl Oluşur?

Alacak Temliki Nedir?

Alacağın temliki en basit tanımıyla bir borcun alacaklısının değişmesidir. Bu imkan vadeli alacaklar için de sunulmaktadır. Ticari bir ilişkide taraflar borçlunun borcunu ileri bir tarihte ifa etmesini kararlaştırmışlarsa, bu durumda vadeli bir alacak söz konusu olur. Vadeli alacakların temlik edilebilmesi için alacağın miktarı, hukuki sebebi ve borçlusu belli olmalıdır. Eklemek gerekir ki alacak temliki için borçlunun rızası aranmaz.

Alacak Temliki Yöntemleri Nelerdir?

Alacağın temliki 3 farklı yöntemle gerçekleşebilir. Bu yöntemler şunlardır:

  • İradi temlik: Alacağın taraflar arasında yapılan bir sözleşme ile devredilmesidir. Ticari hayatta gerçekleştirilen alacak temliki bu yöntemle yapılır. Sözleşmenin geçerli olması için yazılı şekilde yapılması gerekir. Bununla birlikte adi yazılı şekil yeterlidir. Resmi yazılı şekil aranmaz. Belirtmek gerekir ki resmi yazılı şekilde yapılması herhangi bir ihtilaf doğması halinde faydalı olacaktır. Temlik sözleşmesinde borcu temlik edenin adı, soyadı, temlik edilen alacağın ne olduğu ve temlik edenin imzası bulunmalıdır. Ayrıca kanunen devri yasak olan alacakların devri geçerli değildir. Örneğin kiracının kiraladığı evi bir üçüncü kişiye kiraya verememesi buna örnektir
  • Kanuni temlik: Alacağın kanuni bir sebeple üçüncü kişilere devredilmesidir. En yaygın örnek miras yoluyla alacakların devridir.
  • Yargısal temlik: Bir alacağın mahkeme kararıyla üçüncü kişiye devredilmesidir.

Faktoring Nedir?

Faktoring de alacak temliki ile doğmuş bir sistemdir. Bu sistemde vadeli alacakların temliki söz konusudur. Mal ve hizmet satışı kaynaklı vadeli alacaklar alacak temliki ile bir faktoring firmasına devredilerek bu firma tarafından yönetilir. Faktoring firması kendisine devredilen alacakların tahsilatını üstlenir ve bunun için gereken prosedürleri yürütür. Alacakları kayıt altına alır. Bu sistem ile borçlunun borcunu ödememesi riskini faktoring firmaları üstlenmiş olur.

İlginizi Çekebilir: Faktoring Nedir?

Faturalı çekleriniz için en iyi teklifler Fon Radar’da!

HEMEN TEKLİF AL!