Vekaletname, günlük hayatın işleyişinde sıkça rastladığımız, özellikle belirli hukuki ve yasal işlemlerde kullanılan bir yöntemdir. Vekaletname, bir kimsenin bir işlemi kendisinin birebir şahsen takip etmek istemediği ya da yürütülecek prosedürün ilgili kişinin bilgi ve birikiminin yetersiz kaldığı durumlarda devreye alınan “vekil” tayin ederek işlemi sonuçlandırma yolu olarak açıklanabilir.

Vekaletname, noter tarafından hazırlanan resmi ve yazılı belgedir. Bu belgeyle, belirli işlemleri yürütmek için bir kişi, başka bir gerçek ya da tüzel kişiye, kendi adına hareket etme yetkisi verir. Vekaletname düzenlemekteki ana amaç,“vekil” tayin edilen kişi ya da tüzel kişinin talep edilen prosedürü vekaletname veren kişi gibi ve onun haklarını koruyarak işlemleri eksiksiz yürütmesi ve tamamlaması demektir.

Türk Borçlar Kanunu (TBK)’na göre vekaletname iki taraflı bir sözleşmedir. Vekaletname TBK m. 502’de “Vekalet sözleşmesi, vekilin vekalet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir” şeklinde tanımlanmıştır.

Vekaletname yetkisine sahip olan birey ya da tüzel kişi, vekil tayin eden birey için özellikle resmi kurumlarda işlem yapabilme hakkına sahiptir. Bir diğer ifadeyle vekaletname, bir kişinin yapılacak işlemler için başka bir kişiye vermiş olduğu yazılı ve resmi belgedir. Vekaletname Türkiye Noterler Birliği tarafından görevlendirilen noterler tarafından verilmektedir. Vekaletname çıkartırken kişilere genel veya sınırlı olmak üzere 2 şekilde yetki verilebilmektedir.

Vekalet Nasıl Verilir?

Vekaletname verme işleminin yasal bir işlem olması, onun yasal makamlar tarafından onaylanmasını da zorunlu kılmaktadır. Bu noktada yetkili makam noterlerdir. Gerek avukata vekalet vermek için ve gerekse de herhangi bir kişiye vekalet vermek için notere başvuru yapılması gereklidir. Burada noter huzurunda verilmek istenilen vekaletin niteliği belirlenmekte ve işlem yasal olarak taahhüt altına alınmaktadır. Ancak notere gitmek zorunda olan, yalnızca vekalet vermek isteyen kişi veya kişilerdir. Kendisine vekalet verilecek kişinin noterde hazır bulunma zorunluluğu yoktur. Bu kişiler, yalnızca kimliklerinin fotokopileri ya da orijinalleri ile vekaletname alabilmektedir. Vekaletname verebilmek için de 2 adet fotoğraf ve vekaletname verecek birey veya bireylerin kimliğine gereksinim duyulmaktadır. Daha sonra gerekli belgelerin düzenlenmesi ve vekalet verecek kişinin imza atması ile birlikte vekalet verme süreci tamamlanmaktadır. Vekaletnamenin iptal edilmesinin istenilmesi durumunda da yine notere gidilerek azil işlemi başlatılmalıdır.

İlginizi Çekebilir: Limited (LTD) Şirket Nedir, Nasıl Kurulur?

 

Vekaletname Çeşitleri Nelerdir?

Avukatlara ya da diğer şahıs ve tüzel kişilere verilebilecek vekaletname çeşitleri bulunmaktadır. Vekaletname çeşitleri vekalet ile yaptırılmak istenilen işin niteliği ile birebir ilintilidir. En çok bilinen vekalet türü, genel vekaletnamedir. Bu vekaletnamenin kapsamının geniş olması nedeniyle, genellikle avukatlara verilmektedir. Genel vekaletname ile diğer vekaletname çeşitleri ile yapılabilen tüm işlemler yapılabilmektedir. Bireylerin hukuki ve yasal işlemlerle uğraşmak istemediği durumlarda avukatlara genel vekaletname verilmekte ve bu genel vekaletname ile tüm yasal işlemler avukatlar tarafından yürütülmektedir.

Vekaletname örnekleri;

– Tapuda yapılacak işlemlerle ilgili vekaletname
– Veraset ve intikal işlemlerine ilişkin vekaletname
– Tanıma ve tenfize ilişkin vekaletname
– Gayrimenkul alım ve satımına ilişkin vekaletname
– Boşanma davası açmaya açılmış olan boşanma davasını kabul etme yetkisi veren vekaletname
– İpotek kurmak üzere yetkilendirilmiş vekaletname
– Şirketler tarafından verilen vekaletname
– Şirketlerde hisse devrine ilişkin vekaletname
– Gümrük işlemlerine ilişkin vekaletname

– Şirketlerin belirli işlemleri yürütmek için çalışanlarına verdiği vekaletname

 

Vekalet İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Vekaletname çıkartmak için gerekli olan belgeler;

  • Vekalet verecek kişiye ait nüfus cüzdanı veya pasaportu, T.C. kimlik bilgileri
  • Vekalet verilecek kişinin adı, soyadı ve kimlik numarası,

Gerekli evraklarla notere gidildikten sonra vekaletin çıkartılma amacı noter görevlisine iletilir. Verilen bilgiler doğrultusunda noter gerekli metni ve belgeyi düzenler. Sonrasında hazırlanan sözleşme vekalet verecek birey tarafından imzalanır ve bir nüshası noterde kalmak şartıyla bir adet vekalet evrağı bireye teslim edilir.

Vekaletname Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Vekaletname hemen herkesin kısmen bildiği ya da duyduğu ancak çok az kişinin tam anlamıyla kavrayabildiği konulardan biridir. Yapılması gereken işin niteliği göz önünde bulundurularak vekaletname verilmesi, sonradan herhangi bir sıkıntı yaşanmaması açısından büyük önem arz etmektedir. Yapılan işlemin niteliği dikkatle incelenmeli ve bu kapsamda öncelikle sınırlı ve de süreli vekaletname verilmesi, vekaletname veren kişinin haklarını güvence altına almak için önemlidir.

İlginizi Çekebilir: Franchising Nedir? Franchise Sistemi Nasıl Yapılır?